Pychotka.pl – Przepisy Kulinarne

Do anerite

Home Forums Działy Hudy Park Komunikat Do anerite

#42070
admin
Keymaster

Dwukrotnie bez powodzenia usi³owa³em wys³ac do Pani ¿yczenia ¶wi±teczne. Zupe³nym przypadkiem wszed³em na ta stronê i bardzo siê cieszê, ¿e odnalaz³em tu Pani±. Proszê przyj±æ moje ¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomy¶lno¶ci. Proszê tak¿e o podanie mi w³a¶ciwego maila. Pozdrawiam