Pychotka.pl – Przepisy Kulinarne

Drugi Konkurs Pychotki

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Drugi Konkurs Pychotki

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
 • Author
  Posts
 • #42797
  admin
  Keymaster

  Witojcie! Zacznê od ¶niadania dla nasego kochanego gazdy:Pastyrski Omlet:Sk³adniki:
  1.osiem jaj.
  2.4³y¿ki mleka wymieszane z4 ³y¿kami wody.
  3.30 dag. bekonu.
  4.4 ugotowane ziemniaki.
  5.pêczek szczypiorku.
  6.dwa ma³osolne ogórki cztrey pomidory(je¶li gazda lubi warzywa )
  7.podwie ³y¿eczki oleju i mas³a, sól, pieprz do smaku.
  Ziemniaki pokroiæ w cienkie plasterki. Bekon-w grub± kostkê, gazda za tym przepada.
  Pomidory obraæ ze skórki pokroiæ na kawa³ki a ogórki w plasterki.Jajka dok³adnie roztrzepaæ z mlekiem i wod±. Doprawiæ do smaku sol± i pieprzem.Dodaæ bekon-bocek po nasemu co by inne ga¼dziny wiedzia³y o co chodzi oraz te niescêsne warzywa i po³owê scypiorku. Na patelni rozgrzaæ czê¶æ oleju i mas³a. Wlaæ jedn± czwart± masy wraz z dodatkami.Usma¿yæ omlet. Tak samo usma¿yæ pozosta³e omlety-dzieciska te¿ niech siê po¿ywi±.Szczypiorek posiekaæ, posypac nim omlety przed podaniem, mo¿na te¿ polaæ keczupem.
  -Stasek wstawaj smoku jeden omleta ci usma¿y³am!
  Gazda jest ju¿ w robocie cas pomy¶leæ o obiedzie nie oblecia³am dzisiaj do sklepu bo duze zaspy by³y du¿o ¶niegu w nocy nawali³o. Muse wykombinowaæ co¶ z tego co mam w spi¿arce.Na poczatek surówka-Stasek bedzie mruca³ ale t± zje:Pastyrska Surówka:
  1. jedna czwarta g³ówki sredniej wielko¶ci kapusty.
  2. 1 cebula, 1 ¿ó³ta papryka, 1/2 str±ka czerwonej papryki, 1ogórek w±¿ lub 2-3 gruntowe, 3 ³y¿ki cukru, 3 ³y¿ki octu 10 proc. ³yzka soli.
  kapustê myjemy i szatkujemy. Cebulei obie oczyszczone z nasion papryki kroimy w cienkie plasterki. Do miski dajemy kapuste, cebulê, parykê i poszatkowane ogórki. Wsypujemy czubat± ³y¿kê soli starannie mieszamy i odstawiamy na godzinê.W tym czasie przygotowujemy zalewê octow±: w 2 szklankach wody rozpuszczamy cukier i ocet i zalewamy odcisniête wcze¶niej ze s³onego soku skladniki sa³atki. Im d³u¿ej warzywa pobêd± w zalewie, tym sa³atka bêdzie smacniejsa.Mo¿na j± zrobiæ na zapas i trzymaæ w s³oikach w lodówce.
  -O rany ile to godzin zlecia³o z t± surówk± ostro biore siê za obiad.
  Pastyrska Zupa:
  1. ziemniaki 1 kg.
  2. zacierka lub drobniutki makaron 25 dag (ka¿da ga¼dzina umie sama).
  3. cebula 1, 1/2 ¿ó³tej papryki, 1/2 pomidora lub przecier pomid.
  4. wêdzony boczek 5 dag.wêdzona kie³basa 20 dag.
  5. t³uszcz 1 1/2 ³y¿ki, sól, 1 ³y¿ka s³odkiej papryki w proszku, 2 ga³±zki natki selera, wegeta.
  Bierzemy du¿y gar, rozpuszczamy w nim ³y¿kê t³uszczu, rumienimy pokrojony boczek i cebulê. Wrzucamy obrane i pokrojonê w kostkê ziemniaki i dusimy na ma³ym ogniu 10 min. Zdejmujemy z ognia, wsypujemy s³odk± paprykê i wlewamy 2,5 litra wody. Dodajemy pokrojon± ¿ó³t± paprykê i pomidor b±¼ przecier oraz zacierkê. Przyprawiamy weget±, sol± acha jeszcze kie³basa i teraz gotujemy do miêko¶ci.
  😛 – drugie danie a co niech se kochany robotnik pode¼re.
  Pastyrski Ziemniaczany Wypas:
  1.ziemniaki 1 kg.
  2. jajka 4 szt. 40 dag kie³basy. 5 dag mas³a.
  3. ¶mietana 2 szkl. 2 ³y¿ki startego ¿ó³tego sera, 2 ³y¿ki tartej bu³ki.
  4. 1/4 kostki smalcu, sól pieprz do smaku.
  Ziemniaki gotujemy w mundurkach po wystudzeniu kroimy w plasterki.Jajka ugotowane na twardo tez kroimy w plasterki, podobnie postêpujemy z kielbas±. W wysmarowanym t³uszczem ¿aroodpornym naczyniu ukladamy warstwami ziemniaki, jaja, kielbasê, posypujac serem i polewaj±c obficie ¶mietan±. Miêdzy warstwy wk³adamy plasterki smalcu i równomiernie solimy. Ostatni± warstwê powinny stanowiæ ziemniaki, posypane reszt± sera,polane ¶mietan± i posypane bu³k±. Przykrywamy foli± alu. i pieczemy 20 min. w temp. 200 stopni przy termoobiegu proponujê 180.
  -jak Stasek se pode¼re to bêdzie busowa³ po safkach i pyta³ cy nie mam co s³odkiego. Zrobie mu naprêdce Pastyrski £om:
  Sk³adniki:
  1. 1/2 szkl. mleka (tego ci u nas dostatek).
  2. 1 margaryna.
  3. 1 ³y¿ka kakao.
  4. 1 szkl. cukru.
  5. 3 paczki herbatników, 1 mleko w proszku, paczka wafli do prze³o¿enia.
  Wykonanie:
  Mleko,margarynê, cukier i kakao zagotowaæ i ostudziæ .Poczym dodaæ mleko w proszku, wymieszaæ i dodaæ pokruszone herbatniki. Du¿± blachê wy³o¿yæ waflem + masa + wafel. Mo¿na lekko obci±¿yæ ¿eby siê poskleja³o.
  -Stasek pojad³ i smacnie hrapie. Skoce teraz do s±siadki na ploty i Kawê po Pastersku a co ga¼dzinom te¿ siê co¶ od ¿ycia nale¿y:
  Sk³adniki:
  1. kawa rozpuszczalna, kostki cukru.
  2. ¶liwowica, bita ¶mietana.
  Do wysokiego naczynia wrzucamy kostkê cukru i wlewamy ma³y kiekiszek ¶liwowicy. Zalewamy gor±c± kaw±. Przybieramy bit± ¶mietan±, mo¿na posypaæ czekolad± w proszku. Smacznego.
  -kolacja? Stchu obieca³ ze zrobi. Ciekawe co wymy¶li. Do zobacennia wasa ga¼dzina.

  #42798
  marek
  Participant

  Witaj Gazdzina, piszesz w niew³a¶ciwym miejscu, ale co tam, przepisy ciekawe niech wiêc zostan± tutaj :)Naprawdê jeste¶ góralk±? :ohmy:

  #42886
  admin
  Keymaster

  Witojcie! Wydaje mi siê ¿e pisze we w³a¶ciwym miejscu, zdaje siê tylko ¿e zapomnia³am dopisaæ "przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycje Konkursu Pychotki" przez Ga¼dzinê.To przez tê kawê po…. A co wy my¶lita ¿e u nos w górach to zasiêgu nie mamy, ja te¿ chcê powalczyæ o tego eriksona czy co tam mocie.Nied³ugo nade¶le brakuj±ce zdaje siê cztery przepisy tylko je wyprubuje i trochê siê obrobie.Dzisiaj w nocy znów nawali³o ¶niegu i duje tak ¿e ¶wiata nie widaæ. Mam nadzieje ¿e mnie nie wyrzucita z tego miejsca. Za wyrozumia³o¶æ dziêkujê zw³aszcza ¿e jestem pocz±tkuj±cym intern. I bardzo proszê nie wo³ajcie do mnie " witajcie Ga¼dzina" bo u nos jest podobny wyraz gadzina a to znacy ca³kiem co innego.Wola³a bym " witajcie Ga¼dzino".Wasa Ga¼dzina -góralka prawie spod samiu¶kich tater. 🙂
  A niech tam robota nie zaj±c podom wam przepis na pysn± Æwik³ê po Pastersku:
  1. czerwone buraki 1 kg.
  2. chrzan tarty dwie ³y¿ki, sól, ocet, cukier do smaku odrobina kminku.
  Buraki umyæ, ugotowaæ i zetrzeæ natarce-grube oczka.Chrzan wymieszaæ z burakami, kminkiem, sol±, octem i cukrem.Mo¿na dodac nieco przegotowanej wody gdy bêdzie za suche."Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki"przez Ga¼dzinê.

  #43066
  admin
  Keymaster

  No to gdzie trzeba pisac te przepisy??

  #43074
  Administrator
  Keymaster

  W postach "Partia nr XXX"
  to poprostu u³atwia nam liczenie i publikacjê przepisów. dobrze jest te¿ siê zarejestrowaæ aby¶my mili ³atwy kontakt po zakoñczeniu konkursu.

  #43368
  Magdalena
  Participant

  PIERNIK KWIATEK
  *3 SZKL M¡KI
  *1,5 SZKL CUKRU
  *1/2 KOSTI MAS£A
  *3 JAJA
  *3 £Y¯KI MIODU
  *3 £Y¯ECZKI SODY
  MASA;
  *1 L MLEKA
  *1/2 SZKL KASZY MANNY
  *1 KOSTKA MAS£A
  *1,5 SZKL CUKRU PUDRU
  * ZAPACH WANILIOWY
  UTRZEÆ JAJA Z CUKREM I MAS£EM, DODAÆ MIÓD, SODÊ, M¡KÊ I WYRABIAC.PODZIELIÆ JE NA 3 CZʦCI, 3 PLACKI I UPIEC NA JASNO BR¡ZOWY KOLOR SZYBKO SIÊ PIECZE. PIEKARNIK NAGRZANY.PO UPIECZENIU OSTUDZIÆ I KA¯DY PRZECI¡Æ WZD£Ó¯ NA 2 CZʦCI.URZEÆ MAS£O Z CUKREM I CA£Y CZAS UCIERAJ¡C DODAWAÆ POWOLI UGOTOWAN¡ KASZÊ MANN¡ NA MLEKU I OCZYWI¦CIE OSTUDZON¡.NA KONIEC WLAÆ ZAPACH WANILIOWY.PRZE£O¯YÆ PLACKI MAS¡, OWIN¡Æ CIASTO CELOFANEM I ODSTAWÆ NA 1 DZIEÑ , ABY NABRA£ WILGOCI .SMACZNEGO!
  PRZEPIS ZOSTA£ NADES£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZINÊ
  🙂
  PIERNIK WYLEWANY
  *3 SZKL M¡KI
  *1/2 KOSTKI MARGARYNY
  *1 SZKL CUKRU
  *2 JAJA
  *S£OIK DZEMU
  *PRZYPRAWA DO PIERNIKA
  *3 £Y¯ECZKI SODY
  *2 £Y¯ECZKI KAKAO
  *1 SZKL MLEKA
  MARGARYNÊ ,JAJA I CUKIER UTRZEÆ.M¡KÊ, PRZYPRAWÊ , SODÊ ,KAKAO, WYMIESZAÆ.DO UTARTEJ MARGARYNY JAJ ,CUKRU STOPNIOWO DODAWAÆ SYPKIE SK£ADNIKI.MIESZAJ¡C DOLEWAÆ MLEKOI D¯EM.CIASTO DOBRZE UTRZEÆI WYLAÆ NA BLACHÊ.GDY SIÊ UPIECZE , POLAÆ POLEW¡ I POSYPAÆ WIÓRKAMI.SMACZNEGO!
  PRZEPIS ZOSTA£ NADRS£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZINÊ
  🙂
  POLEWA
  *3 £Y¯KI KAKAO
  *3 £Y¯KI CUKRU PUDRU
  *1 £Y¯KA MARGARYNY
  *3 £Y¯KI ¦MIETANY
  MARGARYNÊ ROZTOPIÆ DODAÆ KAKAO WYMIESZAÆ, DODAÆ CUKIER .PODGRZAÆ MIESZAJ¡C DODAÆ ¦MIETANÊ.
  PRZEPIS ZOSTA£ NADES£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZINÊ
  CIASTO Z OWOCAMI PROSTE
  🙂
  *4 JAJA
  *2 SZKL M¡KI
  *1 £Y¯ECZKA PROSZKU DO PIECZ
  *1 SZKL CUKRU
  *2 £Y¯KI OLEJU
  JAJA UBIÆ W CA£O¦CI Z CUKREM.M¡KA,OLEJ,PROSZEK WYMIESZAÆ .CIASTO WYLAÆ DO TORTOWNICY I NAK£ADAÆ OWOCE RÓ¯NE .W£O¯YÆ DO NAGRZANEGO PIEKARNIKA.PIEC220C-40 MIN
  PRZEPIS NADES£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZINÊ
  🙂
  Szarlotka-kruche

  • 60dag m±ki(wiêksza po³owa z torebki)
  • 1.5 kostki margaryny
  • 3 ¿ó³tka
  • 2 gar¶cie cukru pudru
  • 2 ³y¿eczki proszku do piecz
  • jak nie ma t³uszczu to wlewa siê ¶mietanê.

  Margarynê dobrze sch³odzon±, poszatkowaæ no¿em z m±k±
  I wszystkie sk³adniki dobrze zagnie¶æ.
  Ciasto wk³adamy do lodówki na 12 godz. Ciasto dzielimy na
  Dwie czê¶ci. Jab³ka uduszone z cukrem na³o¿yæ na uprzednio
  Podpieczony spód a na wierzch jab³ek na³o¿yæ drug± czê¶æ ciasta
  Surowego i pieczemy. Piec 250C
  Po upieczeniu posypaæ cukrem pudrem
  RZEPIS NADES£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZINÊ
  🙂
  Babka Mateczki

  • 3 jaja
  • 1 szkl. m±ki
  • 12 szkl. m±ki zmieniacz
  • 1 kostka margaryny
  • 1 szkl cukru
  • 1 p³aska ³y¿eczka proszku do piecz.
  • 1 cukier waniliowy
  • rodzynki, bakalie

  Jajka ubiæ z cukrem. Dodaæ m±kê, proszek do piecz. Rozmieszaæ.
  Roztopiæ margarynê i wlaæ do ciasta ubijaæ bez przerwy.
  Dodaæ aromaty, bakalie.Piec170C~45min.
  PRZEPIS NADES£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZINÊ
  🙂
  Pianka z owocami

  • 1 puszka mleka zagêszczonego (mleko dobrze sch³odzone)
  • 2 pomarañcze lub inne owoce
  • 3 galaretki w zale¿no¶ci od owoców

  Dwie galaretki rozpu¶ciæ w 12 litra wody, wystudziæ.
  Sch³odzone mleko ubijaæ, a¿ zgêstnieje – konsystencja piany.
  Do piany dodaæ galaretkê i dalej ubijaæ, a¿ zrobi siê sztywna
  Wylaæ na tortownicê odstawiæ do zastygniêcia
  Ozdobiæ owocami zalaæ rozpuszczon± galaretk±. Oziêbiæ.
  PRZEPIS NADES£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZIN
  Kremówka -Alusia

  • 30 dag m±ki (1 czubata szklanka)
  • 25 dag margaryny zwyk³ej
  • 12 szkl ¶mietany

  15 dag m±ki zsiekaæ z t³uszczem a drugie 15 dag zsiekaæ ze ¶mietan± tak jak kroi siê ciasto. Nastêpnie po³±czyæ obydwa ciasta i zsiekaæ na jednolit± masê i w³o¿yæ do lodówki. Piec 190-200 ; ciasto francuskie .

  Masa do kremówki
  • 1 litr mleka
  • 1 szkl. cukru
  • 4 ¿ó³tka
  • 2 ca³e jaja
  • 3 ³y¿ki m±ki zwyk³ej
  • 3 ³y¿ki m±ki ziemniaczanej
  • 1 ³y¿ka mas³a
  • olejek waniliowy
  • cukier waniliowy

  3 szklanki mleka zagotowaæ i 1 szklankê zostawiæ do rozpuszczenia. Utrzeæ z cukrem jaja do tego wsypaæ m±kê i resztê mleka. Na koñcu jak masa bêdzie styg³a dodaæ mas³o i zapach.
  PRZEPIS NADES£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZINÊ

  ~220C ~ Margarynki –Zosia

  • 12 kg margaryny
  • 12 kg m±ki (3 szkl)
  • 1 ca³e jajo
  • 1 ¿ó³tko
  • 1 ³y¿ka cukru
  • trochê soli
  • 2 dag dro¿d¿y
  • 5 ³y¿ek ¶mietany kwa¶nej

  Zarobiæ ciasto w³o¿yæ do lodówki na 2 godz .rozwa³kowaæ i pokroiæ na romby w ¶rodek daæ marmoladê upiec w nagrzanym piekarniku 15 MIN
  PRZEPIS NADES£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZINÊ

  #43369
  Magdalena
  Participant

  Babka na winie

  • 1.5 szkl, m±ki
  • 1 kostka margaryny
  • 1 szkl .cukru
  • 4 jaja
  • 1 proszek do pieczenia
  • 1 cukier waniliowy
  • 3 ³y¿ki kakao
  • 1 ³y¿ka wody
  • 6 ³y¿ek wina

  Cukier, margarynê, wodê, wino, kakao mieszaj±c zagotowaæ.
  Ostudziæ ci±gle mieszaj±c dodaæ ¿ó³tka. Do g³adko utarte j masy dodawaæ niewielkimi porcjami m±kê z proszkiem. Na koñcu po³±czyæ ciasto z bia³kami ubitymi. Piec 45min.
  PRZEPIS ZOSTA£ NADES£ANY NA DRUG¡ EDYCJÊ KONKURSU PYCHOTKI PRZEZ MADZINÊ

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.