Pychotka.pl – Przepisy Kulinarne

Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11

Viewing 4 posts - 61 through 64 (of 64 total)
 • Author
  Posts
 • #43804
  Mateusz
  Participant

  "Kisiel kakaowy"

  Sk³adniki:
  2.5 szklanki mleka
  1 p³aska ³yzka m±ki ziemniaczanej
  3 ³y¿ki kakao
  3-4 ³y¿ki cukru

  Sposób wykonania:
  M±kê ziemniaczan± wymieszaæ z cukrem i kakao, dodaæ 0.5 szklanki zimnego mleka, wymieszaæ. Pozosta³e mleko zagotowaæ. Do wrz±tku wlewaæ powoli przygotowane sk³adniki, ca³y czas mieszaj±c. Mieszaj±c doprowadziæ do wrzenia, wlaæ do salaterek pozostawiæ do ostudzenie. Mo¿na podaæ z bit± ¶mietan±.

  Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

  #43805
  Mateusz
  Participant

  "Krem malinowy"

  Sk³adniki:
  0.5 kg malin
  1 szklanka mleka
  1 szklanka ubitej ¶mietany
  2 ³y¿ki ¿elatyny w proszku
  0.5 szklanki cuktu pudru

  Sposób wykonania:
  ¯elatynê rozprowadziæ niewielk± ilo¶ci± mleka (najlepiej na parze, nad wiêkszym garnkiem z gor±c± wod±), dodaæ do pozosta³ego mleka. Owoce utrzeæ z cukrem pudrem, dodajemy mleko, dok³adnie wymieszaæ. Na koniec dodaæ ubita ¶mietanê i roz³o¿yæ krem w miseczkach lub pucharkach. Pozostawiæ w ch³odnym miejscu, a podaj±c przybieraæ pozostawion± niewielk± ilo¶cia ¶mietany oraz malinami.

  Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

  #43806
  Mateusz
  Participant

  "Deser z p³atków owsianych"

  Sk³adniki:
  3 szklanki mleka
  3 czubiate ³yzki p³atków owsianych
  1 szklanka owoców ¶wie¿ych lub z kompotu (najlepiej truskawek, czarnych porzeczek, wi¶ni, malin)
  2 ³y¿ki cukru
  otarta skórka od cytryny (po uprzednim sparzeniu)

  Sposób wykonania:
  P³atki zalaæ na godzinê mlekiem, po czym gotowaæ na ma³ym ogniu, a¿ siê rozklej±. Nastêpnie przetrzeæ przez sito i os³odziæ. W salaterce lub w ozdobnym kuflu uk³adaæ warstwami mus z p³atków i owoce. Z wierzchu mo¿na posypaæ pokrojonymi bakaliami.

  Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

  #43807
  Mateusz
  Participant

  "Mak z bakaliami"

  Sk³adniki:
  2 szklanki maku
  5 dag fig
  10 dag orzechów
  15 dag rodzynków
  2-3 ³y¿ki miodu
  2 paczki cukru waniliowego
  3 ³y¿ki posiekanej sma¿onej w cukrze skórki pomarañczowej
  1. 5 szklanki cukru
  0.5 szklanki ¶mietanki

  Sposób wykonania:
  Mak sparzyæ wod± i pozostawiæ na noc. Nastêpnego dnia odcedziæ i zmieliæ dwu-, trzykrotnie w maszynce do mielenia. Wymieszaæ z miodem, cukrem, ¶mietank± i pokrajanymi bakaliami, dodaæ cukier waniliowy i skórkê pomaranczow±. wy³o¿yæ na pó³misek, udekorowaæ po³owkami orzechów, Pozostawiæ w ch³odnym miejscu. Podawaæ na deser po wigilii lu po obiedzie pierwszego dnia ¶wi±t.

  Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Viewing 4 posts - 61 through 64 (of 64 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.