Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Partia Premiowa ::Grill::

Re:Partia Premiowa ::Grill:: 15 lata 7 mies. temu #1761

 • trunksql
 • trunksql's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 220
 • Oklaski: 0
Paseczki indyka

Sk³adniki:
1 kg piersi z indyka
sok z 1 cytryny
5 ³y¿ek sosu chilli (s³odkiego lub ostrego)
sól
kilka ga³±zek ¶wie¿ego oregano

Sposób przyrz±dzenia:
Miêso pokroiæ w cienkie, d³ugie i w±skie paski.
Sok z cytryny wymieszaæ z sosem chilli, dodaæ posiekane drobno listki oregano.
Przygotowan± marynat± zalaæ miêso, dok³adnie wymieszaæ i odstawiæ na kilka godzin do lodówki (np. na noc).
Nastêpnie kawa³ki miêsa ponabijaæ pojedynczo na patyczki do szasz³yków (poprzetykaæ je kilkakrotnie). Lekko miêso posoliæ.
K³a¶æ na grillu (mo¿na sma¿yæ na folii aluminiowej). Sma¿yæ po kilka minut z ka¿dej strony. Gotowe miêso nie powinno byæ suche, musi byæ soczyste, dlatego nie przesadzajmy z czasem grillowania.
Do tak przygotowanego miêsa idealnie pasuje sos curry.
autor: aganiok

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.
Temat został zablokowany.

Re:Partia Premiowa ::Grill:: 15 lata 7 mies. temu #1762

 • trunksql
 • trunksql's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 220
 • Oklaski: 0
Pieczarki z grila

Sk³adniki:
30 dkg pieczarek,
1 cebula,
5 dkg ¿ó³tego sera
sól, pieprz, oliwa

Sposób przyrz±dzenia:
Pieczarki myjê i (je¿eli mi siê chce obieram kapelusze ze skórki). Na patelni rozgrzewam oliwê i sma¿ê na niej na z³oty kolor pokrojon± drobno cebulê. Dodajê pokrojone drobno nó¿ki z pieczarek. Dodajê przyprawy i chwilê duszê. Farszem wype³niam kapelusze i posypujê startym serem. Pieczarki uk³adam na aluminiowej tacce i owijam foli± aluminiow±. Uk³adam na grilu na ok. 15 minut.
autor: Aanita

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.
Temat został zablokowany.

Re:Partia Premiowa ::Grill:: 15 lata 7 mies. temu #1763

 • trunksql
 • trunksql's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 220
 • Oklaski: 0
Piersi z kurczaka faszerowane kozim serem

Sk³adniki:
4 do¶æ du¿e pojedyncze piersi z kruczka
5-6 ³y¿ek oliwy z oliwek
suszony tymianek
curry
sól
pieprz
8 wyka³aczek

Nadzienie:

3-5 dag koziego sera (a’ la ¿ó³ty ser)
1/3 kostki mas³a
4-5 z±bków czosnku
sól czosnkowa
sól
pieprz
½ pêczka natki pietruszki
1-2 ³y¿eczki soku z cytryny
ewentualnie kilka listków ¶wie¿ej bazylii i miêty
opcjonalnie:
2 plastry ananasa z puszki
1 po³ówka brzoskwini z puszki

Sposób przyrz±dzenia:
Kurczaka dok³adnie umyæ. Przy pomocy ostrego no¿a ka¿dej z piersi wyci±æ kieszeñ, staraj±c siê, by otwór na zewn±trz by³ ma³y, za¶ w ¶rodku znacz±co wiêkszy. Nastêpnie piersi posoliæ i popieprzyæ i odstawiæ na chwilê.
W tym czasie przygotowaæ ma³o zio³owe. 1/3 kostki mas³a wymieszaæ z czosnkiem przeci¶niêtym przez praskê, sol±, sol± czosnkow±, pieprzem, sokiem z cytryny i posiekan± pietruszk±. Je¿eli mamy mo¿na dodaæ kilka listków bazylii i miêty. Wszystko nale¿y dok³adnie wymieszaæ , a ilo¶æ soli dobraæ do smaku.
Ser pokroiæ na 4 plastry. W ka¿d± \"kieszeñ\" w³o¿yæ po plastrze sera koziego i ¼ mas³a zio³owego, a nastêpnie spi±æ przy pomocy wyka³aczek. Do ¶rodka mo¿na w³o¿yæ równie¿ kawa³ki brzoskwini i ananasa jednak nie jest to konieczne.
Nastêpnie piersi z kurczaka polaæ oliw± z oliwek. Posypaæ suszonym, tymiankiem i curry, a nastêpnie przewróciæ i czynno¶æ tê powtórzyæ z drugiej strony. Z oliwy i zió³ powinna utworzyæ siê pewnego rodzaju marynata. Gdy przyprawy wymieszaj± siê ju¿ z oliw±, wówczas jeszcze raz posypaæ delikatnie curry. Wstawiæ do lodówki na oko³o 1-2 godzin. Miêso jest najsmaczniejsze pieczone na grill'u, mo¿e byæ jednak pieczone równie¿ na p³ycie kamiennej, w piekarniku, czy na patelni.
autor: iwonaweiss

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.
Temat został zablokowany.

Re:Partia Premiowa ::Grill:: 15 lata 7 mies. temu #1764

 • trunksql
 • trunksql's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 220
 • Oklaski: 0
Pomidory grill’owane z tymiankiem i parmezanem

Sk³adniki:
4 ¶rednie pomidory (po oko³o 20dag)
4 ga³±zki tymianku
ma³y kawa³eczek ¶wie¿ego parmezanu
odrobina oliwy z oliwek
ewentualnie:
sól
¶wie¿o zmielony pieprz

Sposób przyrz±dzenia:
Pomidory umyæ. Spodnie czê¶ci posmarowaæ oliw± i u³o¿yæ na tacce do pieczenia warzyw na grill'u. Na górze pomidora naci±æ niezbyt g³êboki krzy¿, który pod wp³ywem ciep³a zacznie siê powiêkszaæ. W rozkrojonego pomidora w³o¿yæ ga³±zkê tymianku i posypaæ du¿ymi wiórkami parmezanu, przygotowanymi za pomoc± no¿a-³opatki do serów, lub ewentualnie tartym parmezanem. Grill'owaæ do momentu, a¿ pomidor bêdzie miêkki, a ser siê rozpu¶ci. Podawaæ z sol± i ¶wie¿o mielonym pieprzem, choæ nie jest to konieczne.
autor: iwonaweiss

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.
Temat został zablokowany.

Re:Partia Premiowa ::Grill:: 15 lata 7 mies. temu #1765

 • trunksql
 • trunksql's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 220
 • Oklaski: 0
Pstr±g z grilla

Sk³adniki:
pstr±g,
mas³o,
olej,
sól,
koperek,
zio³a prowansalskie
i chrzan.

Sposób przyrz±dzenia:
Foliê aluminiow± smarujemy olejem, uk³adamy na niej rybê, solimy i obsypujemy obficie koperkiem, do ¶rodka dajemy mas³o i koperek, zawiajmy foli± i pieczemy na grillu. Identycznie postêpujemy przygotowuj±c wersjê z zio³ami prowansalskimi, do ¶rodka oprócz mas³a dajemy chrzan.
autor: olcia-f

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.
Temat został zablokowany.

Re:Partia Premiowa ::Grill:: 15 lata 7 mies. temu #1766

 • trunksql
 • trunksql's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 220
 • Oklaski: 0
Pstr±gi z zio³ami

Sk³adniki:
4 oczyszczone pstr±gi,
sok z cytryny,
po 1/2 pêczka natki pietruszki i koperku,
1/2 fili¿anki oliwy,
po jednej ³y¿eczce majranku i tymianku

Sposób przyrz±dzenia:
Pstr±gi op³ukaæ, osuszyæ, skropiæ sokiem z cytryny. Odstawiæ do lodówki. Koperek i pietruszkê op³ukaæ, starannie os±czyæ, listki oderwaæ od ³ody¿ek i nape³niæ nimi ryby. Oliwê wymieszaæ z przyprawami. Oliw± z przyprawami natrzeæ ryby i na kwadrans wstawiæ do lodówki. Piec ryby na grillu smaruj±c marynat±.
autor: ??? (nieznany)

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.
Temat został zablokowany.
Time to create page: 0.168 seconds
Pychotka.pl Przepisy Kulinarne
Fan Page na Facebook
Fan Page na Google+
Twitter


Znajdź nas w Google+

Najnowsze przepisy kulinarne:
Top Blogi