Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Partia nr 11

Re:Partia nr 11 15 lata 10 mies. temu #1890

 • trunksql
 • trunksql's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 220
 • Oklaski: 0
Barszcz staropolski

Sk³adniki:
2 l wywaru z miêsa i warzyw,
150 ml ¶mietany,
40 dag buraków,
20 dag kie³basy,
10 dag marchwi,
10 dag selera,
10 dag pietruszki,
8 dag cebuli,
t³uszcz,
2 dag m±ki,
zielenina,
sól, pieprz

Sposób przyrz±dzenia:
Buraki umyæ, oczy¶ciæ, upiec w piekarniku. Upieczone wystudziæ, obraæ, zetrzeæ na tarce. Warzywa umyæ, obraæ, op³ukaæ, pokrajaæ w paseczki, podsma¿yæ na t³uszczu, skropiæ wywarem i dusiæ do miêkko¶ci. Kie³basê obraæ z os³onki, pokrajaæ w pó³plasterki, po³±czyæ z warzywami, burakami, pozosta³ym wywarem, posiekan± zielenin± oraz ¶mietan± wymieszan± z m±k±, chwilê pogotowaæ i doprawiæ do smaku.
autor: Z.Wodecki

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki trunksql.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:Partia nr 11 15 lata 10 mies. temu #1891

 • trunksql
 • trunksql's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 220
 • Oklaski: 0
Barszcz wigilijny

Sk³adniki:
1,5 kg buraków,
3-4 marchewki (30 dag),
1-2 pietruszki (20 dag),
1/2 selera (10 dag),
1 por,
1 cebula (12 dag),
6-8 dag suszonych prawd¼iwków lub podgr¼ybków,
1 z±bek czosnku,
10 ziaren czarnego pieprzu,
2-3 ziarna ziela angielskiego,
1 malutki listek laurowy,
1 kieliszek czerwonego wina,
sól, cukier, sok z cytryny.

Sposób przyrz±dzenia:
W³oszczyznê i 2-4 buraki obraæ, op³ukaæ i rozdrobniæ. Zalaæ 2 litrami wody, dodaæ przyprawy i gotowaæ 40-50 minut. Resztê buraków umyæ (jeden zostawiæ na sok) i ugotowaæ ze skórk± do miêkko¶ci. Nastêpnie odlaæ wodê, a buraki ostud¼iæ, obraæ ¼e skórki i zetrzeæ na tarce jarzynowej. Dodaæ do przecedzonego wywaru z w³os¼c¼yzny. Grzyby starannie op³ukaæ, namoc¼yæ w wodzie na 2-3 godziny i ugotowaæ do miêkko¶ci. Przecedzony wywar wlaæ do barszc¼u , a grzyby zu¿yæ do pasztecików. Barszc¼ podgr¼aæ, nie dopuszc¼aj±c do zagotowania. Doprawiæ (dla lepszego koloru) sokiem z surowego buraka, poprzednio bardzo drobno utartego oraz cytryn±, sol±, cukrem, kieliszkiem czerwonego wina i ewentualnie (na kilkana¶cie minut przed podaniem) roztartym z±bkiem czosnku. Podawaæ z pasztecikami lub z jajkiem na twardo.
autor: ??? (nieznany)

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki trunksql.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:Partia nr 11 15 lata 10 mies. temu #1892

 • trunksql
 • trunksql's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 220
 • Oklaski: 0
Barszcz wo³yñski

Sk³adniki:
1/2 kg miêsa wo³owego lub kie³basy,
1/2 kg ma³ych buraków ugotowanych poprzedniego dnia w skórkach,
1 szklanka ugotowanej fasoli,
w³oszczyzna z kapust±,
4 ziemniaki,
sól, pieprz,
listek laurowy,
1/2 szklanki ¶mietany,
zielenina

Sposób przyrz±dzenia:
Ugotowaæ poprzedniego dnia miêso, wyj±æ z wywaru, obraæ z ko¶ci, pokroiæ w kostkê. Do wywaru w³o¿yæ poszatkowan± kapustê, w³oszczyznê i pokrojone w kostkê ziemniaki, gotowaæ 15 min. Nastêpnie dodaæ ugotowan± fasolê z czê¶ci± wywaru, ugotowane buraki pokrojone na cienkie paski, wszystkie przyprawy i gotowaæ jeszcze przez 5 min. Po odstawieniu z ognia wlaæ ¶mietanê, wsypaæ zieleninê, dodaæ miêso.
autor: Z.Wodecki

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki trunksql.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:Partia nr 11 15 lata 10 mies. temu #1893

 • trunksql
 • trunksql's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 220
 • Oklaski: 0
Bogracz

Sk³adniki:
25 dag ³opatki,
0,5 kg piersi z kurczaka,
10 dag marchwi;
10 dag selera;
10 dag pietruszki;
por;
10 dag pieczarek;
dwa pomidory;
du¿a cebula;
10 dag kalafiora;
ziemniak;
papryka

Sposób przyrz±dzenia:
Miêso kroimy w paski i sma¿ymy na ma³ej ilo¶ci t³uszczu. Po usma¿eniu wk³adamy do osolonej gotuj±cej siê wody. Kiedy miêso jest ju¿ prawie miêkkie, zaczynamy dusiæ w³oszczyznê. Warzywa dodajemy do miêsa. Pieczarki podsma¿amy z drobno pokrojon± cebul± na patelni, po czym dodajemy do miêsa. Na koñcu dodajemy rozdrobniony kalafior i pomidory bez skórki. Przyprawiamy. Gotujemy bardzo powoli na ma³ym ogniu. Mo¿na wzbogaciæ zacierk±, a na koñcu posypaæ zielenin±.
autor: gU¦KA

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki trunksql.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:Partia nr 11 15 lata 10 mies. temu #1894

 • trunksql
 • trunksql's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 220
 • Oklaski: 0
Botwinka

Sk³adniki:
6 ¶rednich buraczków
3 ³y¿ki cukru
1/2 ³y¿eczki soli
1 ³y¿eczka vegety
kwasek cytrynowy
2 du¿e gar¶cie li¶ci botwiny
ewentualnie ¶mietanka
4 jajka na twardo

Sposób przyrz±dzenia:
Buraki obraæ, przekroiæ na po³ówki albo æwiartki, ugotowaæ z cukrem, sol± i veget±, dosypaæ kwasek cytrynowy do smaku.
Umyæ i pokroiæ li¶cie, do³o¿yæ do buraków, gotowaæ 10 minut. Mo¿na zaprawiæ s³odk± ¶mietank±.
Podawaæ z w³o¿onym na talerz jajkiem przekrojonym na dwie lub cztery czê¶ci oraz ziemniakami polanymi t³uszczem ze zrumienion± cebulk±.
autor: nutinka

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki trunksql.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:Partia nr 11 15 lata 10 mies. temu #1895

 • trunksql
 • trunksql's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 220
 • Oklaski: 0
Bulion z miêsa wo³owego

Sk³adniki:
1,5 kilo miêsa wo³owego
1-2 cebuke
2-3 marchwi
1-2 pietruszki
0,5 selera
pora
zielona piertuszka
sól
Mo¿na te¿ dodaæ 1/2 btukwi,2 bia³ka do oczyszczenia

Sposób przyrz±dzenia:
Chc±c mieæ mocny bulion,trzeba braæ 40 deko miêsa na osobê;
na l¿ejszy 20 deko dostatecznie.
Najlepsze do tego miêso- krzy¿ówka i szponder.
Wymyæ czysto miêso w gor±cej wodzie, zalaæ zimn± i gotowaæ kwadrans ci±gle szumuj±c.Wyj±æ miêso,op³ukaæ, bulion przecedziæ i znowu w nim miêso gotowaæ z ró¿n± w³oszczyzn±, z pocz±tku na wielkim,potem na wolnym ogniu.
Na wydaniu odstawiæ,ostudziæ, w³o¿yæ parê rozbitych bia±ek i znowu powoli ogrzewaæ.Skoro bia³ka ¶ci±gm±, przecedziæ przez setwetkê, a bêdzie bulion klarowny. Przy uwa¿nym gotowaniu mo¿na siê obej¶æ bez bia³ek,wystrzegaæ siê tylko nale¿y,aby nie zbieg³, przez co bêdzie mêtny i niesmaczny. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e bulion soli siê zaraz po zszumowaniu go, a cebulê wk³ada siê po uprzednim upieczeniu jej na blasze.
autor: europa112

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki trunksql.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Time to create page: 0.174 seconds
Pychotka.pl Przepisy Kulinarne
Fan Page na Facebook
Fan Page na Google+
Twitter


Znajdź nas w Google+

Najnowsze przepisy kulinarne:
Top Blogi