Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Partia nr 10

Partia nr 10 15 lata 11 mies. temu #1658

 • adminv15
 • adminv15's Avatar
 • Offline
 • Moderator
 • Rankmod
 • Posty: 88
 • Oklaski: 2
....kolejn±.....
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 10 15 lata 10 mies. temu #1661

 • Gazdzina
 • Gazdzina's Avatar
 • Offline
 • Junior Boarder
 • Rank2
 • Posty: 22
 • Oklaski: 0
S³one Paluszki:

20 dag. bia³ego sera.
20 dag m±ki pszennej.
20 dag. mas³a lub margaryny.
kminek, sól.

Ser przepuszczamy przez maszynkê, zagniatamy z m±k± i mas³em na miêkkie, elastyczne ciasto,dodajemy sól tak ¿eby by³o s³one. Formujemy z niego paluszki grubo¶ci 1 cm. i posypujemy kminkiem. Pieczemy w gor±cym piecu na rumiano.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Ga¼dzinê.
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 10 15 lata 10 mies. temu #1662

 • Xawier
 • Xawier's Avatar
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Rank4
 • Posty: 158
 • Oklaski: 2
\"Kulki rybne\"

Sk³adniki:
1 kg ¶wie¿ego ³ososia, pstr±ga lub karpia
1 ³y¿ka soli
0.5 ³y¿eczki pieprzu
6 ³y¿ek mas³a
6 ³y¿ek m±ki
4 ³y¿ki gêstej ¶mietany
0.5 szklanki oleju do sma¿enia

Sposób wykonania:
Usun±æ o¶ci, obraæ ze skóry. Rybê zmieliæ, przyprawiæ sol± i pieprzem. Mas³o utrzeæ, dodaæ m±kê, ubijaj±c dok³adnie wymieszaæ z ryb±, wlaæ ¶mietanê, starannie wymieszaæ. Formowaæ kulki wielko¶ci w³oskiego orzecha. Olej rozgrzaæ na patelni, sma¿yæ do zrumienienia ze wszystkich stron. Podawaæ na gor±co z majonezem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 10 15 lata 10 mies. temu #1663

 • Xawier
 • Xawier's Avatar
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Rank4
 • Posty: 158
 • Oklaski: 2
\"Marynowane ¶ledzie\"

Sk³adniki:
3 ¶ledzie solone
4 cebule
0.5 szklanki octu
0.25 szklanki wody
2 ³y¿eczki cukru
4-6 ziarenek zela angielskiego
0.5 ³y¿eczki nasion kolendry
0.5 ³y¿eczki ziaren goryczy
kilka ziarenek pieprzu
2 go¼dziki
2 listki laurowe
0.25 szklanki gêstej ¶mietany

Sposób wykonania:
¦ledzie wymoczyæ w zimnej wodzie przez noc. Obraæ ze skóry, usun±æ o¶ci. Pokrajaæ w dzwonka, u³o¿yæ warstwami na przemian z cebul± w s³oiku z zakrêtk±. Ocet, wodê, cukier, przyprawy korzenne zagotowaæ, ostudziæ, zalaæ ¶ledzie, zakrêciæ wieczko, wstrz±saj±c kilka razy, postawiæ w ch³odnym miejscu na dwa dni. Wy³o¿yæ ¶ledzie na salaterkê, ¶mietanê wymieszaæ z ma³a ilo¶cia marynaty, polaæ ¶ledzie i cebulê.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 10 15 lata 10 mies. temu #1664

 • Xawier
 • Xawier's Avatar
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Rank4
 • Posty: 158
 • Oklaski: 2
\"Ryba po Gdañsku\"

Sk³adniki:
karp, sandacz lub lin (oko³o 1.5 kg)
6 dag suszonych grzybów
2 ³y¿ki m±ki
4 ³y¿ki oleju
1 ³y¿ka mas³a
1 por
3 cebule
1 machewka
1 seler
3 ziarna ziela angielskiego
sól, pieprz, s³odka papryka

Sposób wykonania:
Grzyby umyæ, namoczyæ na noc w niewielkiej ilo¶ci wody, a nastêpnie ugotowaæ tej samej wodzie. Rybê oskrobaæ, wypatroszyæ, odci±æ ³eb i p³etwy, umyæ. Pokroiæ w dzwonka, natrzeæ sol± i odstawiæ na 15 minut. Warzywa obraæ, umyæ. Marchewkê i seler pokroiæ w paski, a cebulê i por w kr±¿ki. Grzyby odcedziæ na sicie (wywar zachowaæ), po³owê pokroiæ w paski. 2 ³y¿ki oleju rozgrzaæ w rondlu, wrzuciæ warzywa, zrumieniæ. Wlaæ pó³ szklanki wywaru z grzybów, dodaæ grzyby, listek laurowy i ziele angielskie, dusiæ pod przykryciem 15 minut. Rybê obtoczyæ w m±ce, zrumieniæ na patelni. W³o¿yæ do rondla, dodaæ mas³o, dusiæ oko³o 0.5 godziny. Ostro¿nie wyj±æ na pó³misek i ob³o¿yæ duszonymi warzywami.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 10 15 lata 10 mies. temu #1665

 • Xawier
 • Xawier's Avatar
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Rank4
 • Posty: 158
 • Oklaski: 2
\"Duszona gê¶\"

Sk³adniki:
1 du¿a gê¶
0.5 szklanki m±ki
2 ³y¿eczki soli
1.5 ³y¿eczki pieprzu
1-2 z±bki czosnku
3 ³y¿ki gêsiego smalcu
2 cebule
2 szklanki wrz±tku
1 listek laurowy

Sposób wykonania:
Gê¶ podzieliæ na porcje, usun±æ skórê i t³uszcz (t³uszcz przetopiæ na smalec). Czosnek rozetrzeæ z sol± i pieprzem, natrzeæ kawa³ki gêsi, postawiæ na noc w ch³odnym miejscu. T³uszcz rozgrzaæ w p³askim szerokim garku, kawa³ki gêsi obtaczaæ w m±ce i wk³adaæ do rondla po 3-4 porcje. Sma¿yæ a¿ bêd± rumiane, wyjmowaæ na talerz i sma¿yæ kolejne porcje. Nastêpnie wsypaæ cebulê do t³uszczu, usma¿yæ na ciemnoz³oty kolor, w³o¿yæ z powrotem porcje gêsi, wlaæ wodê, dodaæ listek laurowy i dusiæ pod przykryciem oko³o 2.5 godziny na wolnym ogniu. Podawaæ z pieczonymi jab³kami lub borówkami.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.
Temat został zablokowany.
Time to create page: 0.164 seconds
Pychotka.pl Przepisy Kulinarne
Fan Page na Facebook
Fan Page na Google+
Twitter


Znajdź nas w Google+

Najnowsze przepisy kulinarne:
Top Blogi