Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Kim są uczestnicy konkursu?

Kim są uczestnicy konkursu? 16 lata 2 mies. temu #1532

 • adminv15
 • adminv15's Avatar
 • Offline
 • Moderator
 • Rankmod
 • Posty: 88
 • Oklaski: 2
Napiszcie co¶ o sobie, co robicie w \"prawdziwym ¿yciu\", gdzie mieszkacie, sk±d pochodzicie?
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:Kim są uczestnicy konkursu? 16 lata 2 mies. temu #1642

 • gaździna
 • gaździna's Avatar
Witojcie !
Najsampierw ¿yczê wam bardzo mokrego dyngusa . Mieszkam w górach dok³adnie w Limanowej ale tu ludzie nie uwa¿aj± siê za prawdziwych górali wrêcz siê obra¿aj± gdy siê tak o nich mówi. Twierdz± ¿e górale mieszkaj± \" gdzie indziej\". Ja mam do tego trochê inne podej¶cie a moja mama która pochodzi z nizin tzw. cepr uwa¿a ¿e jestem stuprocentow± góralk±, chocia¿ kierpców jeszcze nie mam. Moj± pasj± jest ogród - to w lecie, jest co robiæ na 30 arach oraz gotowanie- to na codzieñ w domu i przedewszystkim w zimie. Oprócz tego pracuje jeszcze zawodowo. Sk±d siê wzie³a pasja do gotowania? Kiedy¶ by³am kulinarn± oferm± co na pocz±tku ma³¿eñstwa bole¶nie odczu³ mój m±¿, teraz twierdzi ¿e: za dobrze gotuje. Uwa¿am ¿e dla pocz±tkuj±cych po³ow± sukcesu jest dobry przepis oraz do¶wiadczenie, dlatego te¿ zbieram przepisy te dobre i wypróbowane aby moje córki mia³y ³atwiej w kuchniw przysz³o¶ci. W tej chwili jestem pocz±tkuj±c± internautk± i mam nadziejê ¿e w koñcu siê otrzaskam. Bardzo podoba mi siê strona Pychotki, zw³aszcza ta zielona limonka przyci±ga.Dlaczego wziê³am udzia³ w konkursie? Dlatego ¿e odrobina adrenaliny i rywalizacji sprawia ¿e nie jest nudno. Mo¿na podpatrzyæ jak inni gotuj± np: w przepisie Mudzia na Kompot Jab³kowy trzeba wz±¶æ 1,5 kg twardych gruszek, tylko w jaki sposób te gruszki pó¿niej zamieniaj± siê w jab³ka? Dziêki za przepis na pizzê (ciasto z ziemniakami) faktycznie rewelacja wiele przepisów wypróbowa³am ten jest ¶wietny!
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
 • Strona:
 • 1
Time to create page: 0.183 seconds
Pychotka.pl Przepisy Kulinarne
Fan Page na Facebook
Fan Page na Google+
Twitter


Znajdź nas w Google+

Najnowsze przepisy kulinarne:
Top Blogi