Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Partia nr 2

Partia nr 2 15 lata 11 mies. temu #874

 • adminv15
 • adminv15's Avatar
 • Offline
 • Moderator
 • Rankmod
 • Posty: 88
 • Oklaski: 2
Zaczynamy nastêpn± partiê!
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 2 15 lata 11 mies. temu #875

 • katie
 • katie's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 240
 • Oklaski: 2
Jajka po szkocku

Sk³ad:
6 jajek ugotowanych na twardo
225 g miêsa mielonego
ostra papryka w proszku
¶wie¿o starta ga³ka muszkato³owa
1 ³y¿ka posiekanej natki pietruszki
ga³±zka tymianku
25 g m±ki
sól, czarny pieprz (ziarna)
1 jajo (roztrzepane)
bu³ka tarta
t³uszczu do g³êbokiego sma¿enia

Sposób wykonania:
Jaja ugotowaæ . Sch³odziæ i ostro¿nie obraæ ze skorupki.
Wymieszaæ miêso mielone z zio³ami i przyprawami, podzieliæ je na 6 równych porcji.
Wymieszaæ m±kê z odrobin± soli i pieprzu. Obtoczyæ jajka w tej m±ce i \"ubraæ\" w miêso mielone, tworz±c równomiern± i szczeln± pow³okê wokó³ jaja. Jaja spanierowaæ: obtoczyæ w ubitym jajku i nastêpnie w bu³ce tartej.
Rozgrzaæ t³uszcz i sma¿yæ a¿ panierka nabierze z³otej barwy. Wyj±æ i osuszyæ z nadmiaru t³uszczu w papierowym rêczniku.
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 2 15 lata 11 mies. temu #876

 • katie
 • katie's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 240
 • Oklaski: 2
Glazurowane cebulki

Sk³ad:
35 dkg malutkich, jednakowej wielko¶ci cebulek
2 dkg mas³a
5 dkg cukru pudru
150 ml bulionu drobiowego
sól, pieprz, ga³ka muszkato³owa

Sposób wykonania:
Obraæ cebulki i oczy¶ciæ. Rozpu¶ciæ mas³o w grubym rondlu, wrzuciæ cebulki i piec je, tak aby by³y delikatnie zbr±zowione. Cebulki musz± byæ równomiernie opieczone, ale nie przypalone. Oprószyæ je cukrem pudrem i opiekaæ dalej ca³y czas poruszaj±c rondlem. Podgrzewamy tak d³ugo cebulki na bardzo ma³ym ogniu, a¿ pokryj± siê lepkim, glazurowym sosem. Wlaæ bulion i od czasu do czasu potrz±saæ rondlem, dalej podgrzewaj±c na ma³ym ogniu tak d³ugo, a¿ woda wyparuje i utworzy siê rodzaj syropu oblepiaj±cego cebulki. Na koñcu doprawiæ szczypt± soli, pieprzu i ga³ki muszkato³owej.
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 2 15 lata 11 mies. temu #877

 • katie
 • katie's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 240
 • Oklaski: 2
Jaja faszerowane

Sk³ad:
6 jaj
majonez
szczypiorek
sok z cytryny
ogórek
pó³ czerwonej papryki
pomidor
puszka tuñczyka w sosie w³asnym
pó³ dymki
³y¿ka kaparów
twaro¿ek naturalny
kawa³ek pora
sól
cukier i pieprz

Sposób wykonania:
Ugotowaæ jaja na twardo, obraæ ze skorupki i w³o¿yæ do jajniczek, ¶ci±æ czubki i ³y¿eczk± ostro¿nie wyj±æ ¿ó³tka. Nape³niæ bia³ka poni¿ej podanymi farszami i ka¿de jajko udekorowaæ listkiem pietruszki.
Farsz majonezowy: Utrzeæ 2 ¿ó³tka z 3 ³y¿kami majonezu kieleckiego i dodaæ posiekany szczypiorek.
Farsz paprykowy: Bardzo drobno posiekaæ ogórek, pó³ czerwonej papryki, pomidora i kawa³ek pora. Skropiæ sokiem z po³owy cytryny, dodaæ szczyptê cukru, soli i pieprzu.
Farsz z tuñczyka: dwa ¿ó³tka dodaæ do tuñczyka z puszki, dodaæ ³y¿kê majonezu i przyprawiæ sokiem z cytryny i pieprzem.
Farsz z kaparami: 3 ¿ó³tka utrzeæ z 2 ³y¿kami twaro¿ku naturalnego i 2 ³y¿kami majonezu. Przyprawiæ do smaku sol± i pieprzem. Posiekaæ kapary i po³ówkê ¶redniej wielko¶ci dymki i wymieszaæ wszystko
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 2 15 lata 11 mies. temu #878

 • katie
 • katie's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 240
 • Oklaski: 2
Pasta sardynkowa

Sk³ad:
puszka sardynek w zalewie
2 ³y¿eczki musztardy dijon
1 ³y¿ka drobno posiekanej cebuli
pó³ ³y¿eczki soku z cytryny


Sposób wykonania:
Odcedziæ sardynki i rozgnie¶æ widelcem razem z musztard±. Dodaæ cebulê i sok cytrynowy. Je¶li lubimy potrawy na ostro, mo¿emy doprawiæ pieprzem.
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 2 15 lata 11 mies. temu #879

 • katie
 • katie's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 240
 • Oklaski: 2
Pasta z soczewic± i orzechami

Sk³ad:
fili¿anka zielonej soczewicy
pó³ fili¿anki posiekanych orzechów w³oskich
2 ³y¿eczki musztardy Dijon
1 ³y¿ka octu winnego czerwonego
ostra czerwona papryka
sól i pieprz

Sposób wykonania:
Soczewicê op³ukaæ i zalaæ zimn± wod± i zagotowaæ, a¿ nasiona bêd± miêkkie (ok. 30 min). Odcedziæ nasiona i miksowaæ z reszt± sk³adników, a¿ do uzyskania g³adkiej masy. Doprawiæ do smaku sol± pieprzem i papryk±.
Je¶li pasta bêdzie zbyt sucha mo¿emy dodaæ odrobinê przegotowanej wody.
Temat został zablokowany.
Time to create page: 0.167 seconds
Pychotka.pl Przepisy Kulinarne
Fan Page na Facebook
Fan Page na Google+
Twitter


Znajdź nas w Google+

Najnowsze przepisy kulinarne:
Top Blogi