Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Partia Premiowa ::Grill::

Partia Premiowa ::Grill:: 15 lata 10 mies. temu #1740

 • adminv15
 • adminv15's Avatar
 • Offline
 • Moderator
 • Rankmod
 • Posty: 88
 • Oklaski: 2
W niedzielê uruchomiona zosta³a tak¿e Partia Premiowa konkursu!
W tej partii mo¿na nadsy³aæ przepisy tylko w kategorii „Grill” ale ka¿de trzy nades³ane przepisy to jedna szansa w losowaniu nagrody.

Nale¿y siê spieszyæ w wykorzystywaniu tej premii gdy¿ jest ona ograniczona czasowo!
A czas jej trwania jest .... nieznany, wiêc mo¿esz siê spó¼niæ!

W partii premiowej obowi±zuj± te same zasady co do reszty konkursu (oprócz liczby potrzebnych przepisów na jedn± szansê)
<br><br>Post edited by: admin, at: 2005/04/03 19:08
Temat został zablokowany.

Re:Partia Premiowa ::Grill:: 15 lata 10 mies. temu #1741

 • lidl
 • lidl's Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Rank1
 • Posty: 19
 • Oklaski: 0
Sardynki w pieprzowej skórce

Sk³adniki:
8 dy¿ych ¶wie¿ych sardynek ( ok.500g)
1 ³y¿eczka ziaren ró¿nych gatunków pieprzu
1 ma³y pêczek koperku
1 z±bek czosnku
2 cytryny
3 ³y¿ki oliwy z oliwek
8 ma³ych ga³±zek ¶wie¿ego rozmarynu
4 li¶cie sa³aty
8 ga³±zek rukwi wodnej
sól

Sposób wykonania:
Bardzo mocno rozpaliæ grill. Sprawiæ sardynki. Starannie op³ukaæ je z zewn±trz i w ¶rodku. Ostro¿nie usun±æ ³uski. Osuszyæ papierowym rêcznikiem. Ziarna pieprzu ut³uc w mo¼dzierzu albo zmia¿d¿yæ wa³kiem do ciasta. Wsypaæ do ma³ej miseczki.
Koperek op³ukaæ i osuszyæ. Czosnek obraæ i zmia¿d¿yæ. Koperek i czosnek dodaæ do pieprzu. Starannie umyæ cytryny. Z jednej zetrzeæ skórkê. Dodaæ szczyptê soli i oliwê z oliwek. Wymieszaæ. Rozmaryn op³ukaæ. Wsun±æ ga³±zkê do brzucha ryby. Na wierzch na³o¿yæ ³y¿k± masê pieprzow±. Odwróciæ i rozsmarowaæ masê po drugiej stronie. Resztê od³o¿yæ. Zostawiæ sardynki w marynacie na 5-10 minut.
Li¶cie sa³aty i rukiew wodn± op³ukaæ, osuszyæ i podzieliæ na kawa³ki. U³o¿yæ na talerzach. Cytryny pokroiæ na æwiartki, usun±æ pestki i u³o¿yæ po jednej na talerzach.
Spi±æ brzuch ryby metalowym szpikulcem.Opiekaæ na grillu 2-3 minuty z ka¿dej strony. Wyci±gn±æ szpikulce. U³o¿yæ ryby na li¶ciach sa³aty. Posmarowaæ reszt± masy pieprzowej i podawaæ.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez lidl
Temat został zablokowany.

Re:Partia Premiowa ::Grill:: 15 lata 10 mies. temu #1742

 • lidl
 • lidl's Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Rank1
 • Posty: 19
 • Oklaski: 0
Pstr±g w sosie orzechowym

Sk³adniki:
2 ³y¿eczki oleju ro¶linnego
4 filety z pstr±ga ( po ok. 175 g ka¿dy)
1/4 ³y¿eczki mielonej papryki
10 po³ówek orzechów w³oskich
125 g ró¿nych listków sa³aty lub rukwi wodnej,
Sos: 1 szalotka lub 2 cebulki dymki
kilka ga³±zek ¶wie¿ego koperku
lub listków selera naciowego
2 ³y¿ki octu ry¿owego
lub octu z sherry
6 ³y¿ek oleju z orzechów w³oskich
só³
pieprz

Sposób wykonania:
Mocno rozgrzaæ grill. Przygotowaæ sos: szalotkê obraæ i drobno posiekaæ (lub dymkê) i w³o¿yæ do miseczki. Koperek albo li¶cie selera umyæ , osuszyæ i posiekaæ. Dodaæ do reszty . Wlaæ ocet i olej z orzechów w³oskich. Doprawiæ sol± i pieprzem. Dobrze wymieszaæ i odstawiæ. Blachê wysmarowaæ po³ow± oleju ro¶linnego. Po³o¿yæ na niej pstr±ga skór± do do³u. Doprawiæ sol± i papryk± . Piec 5-8 minut po jednej stronie a¿ miêso ¶ciemnieje w ¶rodku, a na brzegach bêdzie jasnobr±zowe.
Podczas pieczenia filetów podgrzaæ na ma³ej patelni resztê oleju ro¶linnego. Osto¿nie podsma¿yæ na nim orzechy w³oskie, ca³y czas potrz±saj±c i mieszaj±c, aby siê nie przypali³y. Os±czyæ na papierowym rêczniku i grubo posiekaæ. Li¶cie sa³aty op³ukaæ i osuszyæ. U³o¿yæ na czterech talerzach. Po³o¿yæ na nich pstr±gi. Zamieszaæ sos, polaæ nim ryby i posypaæ orzechami.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez lidl
Temat został zablokowany.

Re:Partia Premiowa ::Grill:: 15 lata 10 mies. temu #1743

 • lidl
 • lidl's Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Rank1
 • Posty: 19
 • Oklaski: 0
£oso¶ z owocami tropikalnymi

Sk³adniki:
4 kawa³ki ³ososia po 175 g ka¿dy
1 ³y¿ka oliwy z oliwek
1 ma³e mango
1 ma³a papaja
2 1/2 cm ¶wie¿ego korzenia imbiru
kilkana¶cie listków miêty
1 limonka
sól
pieprz

Sposób wykonania:
Nagrzaæ ¶rednio grill i przykryæ kratkê foli± aluminiow±. Mango przekroiæ, wyci±æ mi±¿sz, pokroiæ w kostkê i wrzuciæ do salaterki. Papajê przekroiæ na pó³, usun±æ nasiona. Mi±¿sz pokroiæ w drobn± kostkê i dodaæ do mango. Imbir obraæ, zetrzeæ na tarce i dodaæ do owoców. Miêtê op³ukaæ, osuszyæ , drobno posiekaæ i dodaæ do pozosta³ych produktów.
Limonki umyæ. Odkroiæ kilka cienkich paseczków do przybrania. Resztê skórki otrzeæ. Wycisn±æ sok. Po³owê dodaæ do owoców, resztê zachowaæ.Wszystko doprawiæ sol± oraz du¿± ilo¶ci± pieprzu i dobrze wymieszaæ.
Kawa³ki ³ososia po³o¿yæ na kratce skór± w dó³. Posmarowaæ je oliw± , doprawiæ i skropiæ reszt± soku z limonki. Piec bez odwracania 6-8 minut. Ryba jest gotwa wtedy, kiedy miêso jest miêkkie. Upieczonego ³ososia przybraæ skórk± limonki i owocami.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez lidl
Temat został zablokowany.

Re:Partia Premiowa ::Grill:: 15 lata 10 mies. temu #1747

 • trunksql
 • trunksql's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 220
 • Oklaski: 0
Aromatyczna kaszanka z grill&#8217;a

Sk³adniki:
4 porcje kaszanki
1 jab³ko
2-3 ma³e cebulki
1-2 ³y¿ki oliwy z oliwek
szczypta curry
1 ³y¿ka majeranku
sól, pieprz
4 kawa³ki folii aluminiowej (oko³o A4)
ewentualnie odrobina mas³a i inne przyprawy

Sposób przyrz±dzenia:
Kaszanki delikatnie ponak³uwaæ. Ka¿d± u³o¿yæ na oddzielnym kawa³ku folii.
Cebulki wrzuciæ do wrz±tku i podgotowaæ do momentu, a¿ bêd± miêkkie. Nastêpnie wyj±æ je, pokroiæ na æwiartki lub plasterki i prze³o¿yæ do miseczki. Zalaæ oliw±, posypaæ curry, majerankiem, sol±, pieprzem i ewentualnie innymi ulubionymi przyprawami.
Jab³ko pokroiæ (razem ze skórk± w s³upki). Obok kaszanki u³o¿yæ po kilka kawa³ków zamarynowanej w przyprawach cebulki i po kilka plasterków jab³ka. Wszystko posypaæ majerankiem, sol± i pieprzem. Foliê z³o¿yæ po skosach i stworzyæ pewnego rodzaju koperto-sakiewkê. Zapiekaæ na grill'u lub w piekarniku przez oko³o 15 min.
autor: iwonaweiss

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.
Temat został zablokowany.

Re:Partia Premiowa ::Grill:: 15 lata 10 mies. temu #1748

 • trunksql
 • trunksql's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 220
 • Oklaski: 0
Banany w boczku

Sk³adniki:
4 banany,
1 ³y¿ka cukru,
1/2 ³y¿ki tymianku,
1 ³y¿ka siekanych orzechów,
4 cienkie plastry boczku,
1 ³y¿ka cynamonu.

Sposób przyrz±dzenia:
Banany obraæ i przekroiæ wzd³u¿ na po³ówki, ¶rodkowe czê¶ci posypaæ cukrem, orzechami i cynamonem, owin±æ boczkiem i piec na grillu ok. 5 minut z ka¿dej strony.
autor: ??? (nieznany)

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.
Temat został zablokowany.
Time to create page: 0.278 seconds
Pychotka.pl Przepisy Kulinarne
Fan Page na Facebook
Fan Page na Google+
Twitter


Znajdź nas w Google+

Najnowsze przepisy kulinarne:
Top Blogi