Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Partia nr 9

Re:Partia nr 9 16 lata 3 tyg. temu #1616

 • Xawier
 • Xawier's Avatar
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Rank4
 • Posty: 158
 • Oklaski: 2
\"Pasta z wêdzonej ryby\"

Sk³adniki:
1 kg wêdzonej ryby
10 ³y¿ek mas³a
1 szklanka ¶mietanki kremówki
2 ³y¿eczki soku z cytryny lub 0.5 ³y¿eczki octu winnego
2 ³y¿ki ostrego chrzanu

Sposób wykonania:
Pokroiæ rybê na kawa³ki, dodaæ mas³a, chrzan, sok z cytryny i utrzeæ porz±dnie na g³adk± pastê. Ubiæ ¶mietankê i po³±czyæ delikatnie mieszaj±c z past± rybn±.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 9 16 lata 3 tyg. temu #1617

 • Xawier
 • Xawier's Avatar
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Rank4
 • Posty: 158
 • Oklaski: 2
\"Sznycelki rybne z czosnkiem\"

Sk³adniki:
1 kg ryby (np. sielawa, p³oæ)
1 cebula
4 z±bki czosnku
2 jajka
1 bu³ka
1 szklanka mleka
2 ³y¿ki oleju
natka pietruszki
mas³o
tarta bu³ka
sól, pieprz

Sposób wykonania:
Ryby oskrobaæ, oprawiæ, umyæ, zmieliæ razem z czosnkiem i cebul±, posoliæ, dodaæ namoczon± w mleku i dobrze odci¶niêt± bu³kê, jajka, posiekan± natkê pietruszki, olej, pieprz, sól i tart± bu³kê. Wszystko razem dok³adnie wymieszaæ. Uformowaæ sznycelki, obotoczyæ w tartej bu³ce i prze³o¿yæ na wysmaowan± mas³em i posypan± tart± bu³k± brytfannê lub do naczynia ¿aroodpornego. Piec oko³o 25 minut w rozgrzanym piekarniku. Mo¿na te¿ usma¿yæ na patelni.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 9 16 lata 3 tyg. temu #1618

 • Xawier
 • Xawier's Avatar
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Rank4
 • Posty: 158
 • Oklaski: 2
\"Szasz³yk ze ¶ledzi\"

Sk³adniki:
1 kg ¶wie¿ych ¶ledzi
20-25 dag przero¶niêtego boczku wêdzonego
8 cebul
sól, pieprz

Sposób wykonania:
¦ledzie wymoczyæ, oczy¶ciæ, wyj±æ o¶ci. P³aty ¶ledzi i boczek pokrajaæ w prostok±ty o d³ugo¶ci 3 cm. Cebule pokrajaæ w grubr plastry. Na³o¿yæ na patyczki kolejno - ¶ledzia, boczek, cebulê. Oprószyæ ¶wie¿o zmielonym pieprzem. Piec 15-30 minut w zale¿no¶æi od temperatury piekarnika. Podawaæ na gor±co.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 9 16 lata 3 tyg. temu #1631

 • Xawier
 • Xawier's Avatar
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Rank4
 • Posty: 158
 • Oklaski: 2
\"Ryba duszona z chrzanem\"

Sk³adniki:
ok. 1 kg ryby (sandacz, szczupak, pstr±g)
0.5 szklanki tarego chrzanu
4 ³y¿ki mas³a
0.5 szklanki ¶mietany
sól

Sposób wykonania:
Rybê oskrobaæ, oprawiæ, pokrajaæ w dzwonka, posoliæ. U³o¿yæ w rondlu (w jedej, a jeszcze lepiej w dwóch warstwach), przek³adaj±c mas³em i tartym chrzanem, zalaæ ¶mietan±. Dusiæ na wolnym ogniu. Nale¿y uwa¿aæ, aby ryba nie rozsypa³a siê i nie przywar³a do rondla (trzeba nim potrz±saæ od czasu do czasu).

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 9 16 lata 3 tyg. temu #1632

 • Xawier
 • Xawier's Avatar
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Rank4
 • Posty: 158
 • Oklaski: 2
\"¦led¼ w sosie majonezowym\"

Sk³adniki:
2 filety ze ¶ledzi (najlepsze z ma³osolnych z przyprawami)
1 cebula
1 ogórek kwaszony
2 jajka
1 jab³ko
1 szklanka majonezu
sok z cytryny lub ³y¿eczka octu winnego
pieprz
1 sa³ata zielona (li¶cie do dekoracji)

Sposób wykonania:
Filety wymoczyæ, pokrajaæ w paski. Cebulê obraæ, pokrajaæ w cienkie plasterki, ogórki po obraniu ze skórki - w grub± kostkê, jab³ko - po obraniu i usuniêciu gniazd nasiennych, pokrajaæ w paseczki lub zetrzeæ na tarce o grubych otworach i skropiæ sokiem z cytrynowym lub octem winnym, ¿eby nie ¶ciemnia³o. Wymieszaæ delikatnie, dodaæ majonez, popieprzyæ, jeszcze raz wymieszaæ. Wy³o¿yæ salaterkê li¶æmi zielonej sa³aty, wy³o¿yæ na to sa³atkê.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 9 16 lata 3 tyg. temu #1633

 • Xawier
 • Xawier's Avatar
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Rank4
 • Posty: 158
 • Oklaski: 2
\"Pstr±g na niebiesko\"

Sk³adniki:
1 pstr±g
1 szklanka czerwonego wina
2 szklanki wody
1 ³y¿ka octu
w³oszczyzna (2 marchewki, 1 pietruszka, 0.5 selera)
1 ³y¿ka mas³a
sól

Sposób wykonania:
Do g³êbokiego garnka wlaæ wodê i czerwone wino (w proporcji 2 czê¶ci wody na 1 czê¶æ wina), dodaæ octu, sól i obran±, umyt± i pokrojon± w³oszczyznê. Gotowaæ 10 minut po czym zdj±æ garnek z ognia i w³o¿yæ oczyszczonego pstr±ga, który natychmiast zb³êkitnieje. Postawiæ garnek ponownie na ogniu i wolno gotowaæ 30 minut nie dopuszczaj±c do wrzenia. Nastêpnie wyj±æ pstr±ga i posmarowaæ mas³em, ¿eby b³yszcza³. Podawaæ z majonezem lub innym sosem nadaj±cym siê do ryb.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.
Temat został zablokowany.
Time to create page: 0.167 seconds
Pychotka.pl Przepisy Kulinarne
Fan Page na Facebook
Fan Page na Google+
Twitter


Znajdź nas w Google+

Najnowsze przepisy kulinarne:
Top Blogi