Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Partia 7

Re:Partia 7 16 lata 3 mies. temu #1365

 • mudzia
 • mudzia's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 225
 • Oklaski: 0
Truskawkowy koktajl

Sk³adniki:
1 szklanka kefiru
1i1/2 szklanki truskawek
2 ³y¿ki cukru
sok z cytryny

Sposób wykonania:
Truskawki obraæ ze szpulek, op³ukaæ pod bie¿±c± wod±, dok³adnie ods±czyæ. Od³o¿yæ kilka sztuk. Do resztu dosypaæ cukier i zmia¿d¿yæ, dolac kefir i odrobinê soku zcytryny. Miksowaæ oko³o 5 minut a¿ powstanie pianka. Do szklanki wrzuciæ kilka kawa³ków truskawek.
Podawaæ odrazu.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)
Temat został zablokowany.

Re:Partia 7 16 lata 3 mies. temu #1367

 • mudzia
 • mudzia's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 225
 • Oklaski: 0
Wo³owina w curry

Sk³adniki:
1/2 kg chudej wo³owiny
2 du¿e cebule
4 marchewki
1/2-3/4 szklanki oleju sojowego
curry
sok z 1/2 cytryny
sól


Sposób wykonania:

Miêso pokroiæ w kostkê, posoliæ i skropiæ sokiem z cytryny. Obficie posypaæ curry. Wymieszaæ i odstawiæ do lodówki.
W rondlu zagrzaæ olej.Marchewkê oskrobaæ, pokroiæ w talarki i wrzuciæ do rondla, dusiæ a¿ bêdzie zupe³nie miêkka i zacznie siê rumieniæ.Cebulê posiekac i wrzuciæ do zrumienionej marchewki, gdy cebula siê zeszkli, dodaæ miêso. Dusiæ na ma³ym ogniu mieszaj±c a¿ bêdzie miêkkie. Mo¿na podlaæ odrobin± wody.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)
Temat został zablokowany.

Re:Partia 7 16 lata 3 mies. temu #1368

 • Xawier
 • Xawier's Avatar
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Rank4
 • Posty: 158
 • Oklaski: 2
\"Polêdwica wo³owa z suszonymi ¶liwkami\"

Sk³adniki:
70-80 dag polêdwicy
8 plastrów chudego, wêdzonego boczku
2 cebule
10 dag suszonych ¶liwek
8 ³y¿ek przecieru pomidorowego
smalec
sól, pieprz

Sposób wykonania:
Sliwki namoczyæ w wodzie, co najmniej na godzinê, tak aby napêcznia³y. Miêso umyæ, oczy¶ciæ z b³on, pokroiæ na ¶reniej grubo¶ci plastry i zbiæ ka¿dy kawa³ek t³uczkiem. Posoliæ i popieprzyæ, a nastêpnie z jednej stron posmarowaæ przecierem pomidorowym. Na przecier po³o¿yæ plasterek boczku, cebuli i jedn± suszon± ¶liwkê. Zwin±æ ka¿dy plasterek w rulonik i spi±æ wyka³aczk±. Rozgrzaæ smalec w rondlu, u³o¿yæ ciasno ruloniki, zrumieniæ z obu stron, nastêpnie przykêciæ gaz, podlaæ trochê wody i dusiæ a¿ bêd± miêkkie, oko³o1 godziny.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.
Temat został zablokowany.

Re:Partia 7 16 lata 3 mies. temu #1371

 • Xawier
 • Xawier's Avatar
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Rank4
 • Posty: 158
 • Oklaski: 2
\"Wo³owina w sosie my¶liwskim\"

Sk³adniki:
1 kg wo³owiny bez ko¶ci
w³oszczyzna (2 marchewki, 1 pietruszka, 0.5 selera)
1 cebula
kilka ziaren pieprzu

Sos:
1 ³y¿ka mas³a
1 ³y¿ka m±ki
1 p³aska ³y¿eczka pieprzu zio³owego
sól, pieprz czarny
4-5 ziaren t³uczonego ja³owca
cz±ber
kminek
sok z 0.5 cytryny lub ³y¿eczka octu winnego
1.5 szklanki roso³u

Sposób wykonania:
Miêso umyæ, natrzeæ sol± i pieprzem, w³o¿yæ do rondla i zalaæ wrz±tkiem tak, aby by³o ca³kowicie przykryte. Gotowaæ na ma³ym ogniu przez godzinê. Nastêpnie dodaæ w³oszczyznê cebulê opieczon± na suchej patelni lub blasze, i gotowaæ, a¿ miêso bêdzie miêkkie. Przyrz±dziæ sos: rozgrzaæ mas³o na patelni, dodaæ mas³o, dobrze rozetrzeæ , dolaæ roso³u, wymieszaæ na g³adk± masê, dolewaæ dalej, a¿ sos bêdzi mia³ ¿±dan± gêsto¶æ, dodaæ przyprawy i sok z cytryny lub ocet winny. Gdy miêso jest miêkkie, wyj±æ je z roso³u, pokrajaæ na plastry i polaæ sosem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.
Temat został zablokowany.

Re:Partia 7 16 lata 3 mies. temu #1372

 • Xawier
 • Xawier's Avatar
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Rank4
 • Posty: 158
 • Oklaski: 2
\"Zrazy wo³owe z pieprzem\"

Sk³adniki:
1 kg wo³owiny be¿ kosæi
2 cebule
1 ³y¿ka m±ki
2 ³y¿ki mas³a
0.25 szklanki ¶mietany
sól, pieprz

Sposób wykonania:
Miêso umyæ, oczy¶ciæ z b³on, pokrajaæ w poprzek w³ókien na niezbyt grube plastry, rozbiæ t³uczkiem. Rozgrzaæ w rondlu mas³o i podsma¿yæ na nim posiekan± wcze¶niej cebulê. Miêso obsypaæ sol± i pieprzem, w³o¿yæ do rondla, obsma¿yæ z obu stron. Wlaæ wrz±c± wodê, tak aby zrazy by³y zakryte. Dusiæ ok. 1.5 godziny. Rozmieszaæ ¶mietanê w kubku z m±k±, dolaæ wywaru z duszenia miêsa, dobrze razem wymieszaæ i wlaæ do sosu.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.
Temat został zablokowany.

Re:Partia 7 16 lata 3 mies. temu #1374

 • Xawier
 • Xawier's Avatar
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Rank4
 • Posty: 158
 • Oklaski: 2
\"Ruloniki wo³owe\"

Sk³adniki:
50 dag wo³owniny bez ko¶ci
15 dag s³oniny
1 du¿y kwaszony ogórek
3 suszone grzybki
3 ³y¿ki m±ki
0.25 szklanki ¶mietany
sól, pieprz
t³uszcz do sma¿enia

Sposób wykonania:
Miêso pokroiæ na w±skie, do¶æ d³ugie paski, posypaæ sol± i pieprzem, po³o¿yæ na ka¿dym wzd³u¿ cienki paseczek s³oniny i w poprzek æwiartkê kiszonego ogórka. Ka¿dy plaster zwin±æ w rulonik, obtoczyæ w m±ce, spi±æ wyka³aczk±. Tak przygotowane ruloniki dobrze obsma¿yæ na mono rozgrzanym t³uszczu, Prze³o¿yæ do garnka, podlaæ odrobin± wody, dodaæ namoczone wcze¶niej suszone grzyby i dusoæ pod przykryciem, a¿ miêso bêdzie miêkkie (oko³o 1.5 godziny). Rozrobiæ w kubku ¶mietanê, dolaæ do niej wywaru z miêsa, rozmieszaæ, dodaæ do sosu i jeszcze chwilê pogotowaæ.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.
Temat został zablokowany.
Time to create page: 0.173 seconds
Pychotka.pl Przepisy Kulinarne
Fan Page na Facebook
Fan Page na Google+
Twitter


Znajdź nas w Google+

Najnowsze przepisy kulinarne:
Top Blogi