Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Partia 7

Partia 7 16 lata 1 miesiąc temu #1325

 • adminv15
 • adminv15's Avatar
 • Offline
 • Moderator
 • Rankmod
 • Posty: 88
 • Oklaski: 2
Partia 7 i przeniesione przepisy z forum

ZUPA ZIEMNIACZANA ZE SZPINAKIEM
Sk³adniki:
? porcji w³oszczyzny
80 dag ziemniaków
15 dag szpinaku
4 dag mas³a
2 ³y¿eczki m±ki
? szklanki ¶mietany
zielenina
Sposób wykonania:
Obran± w³oszczyznê oraz obrane i pokrojone w kostkê ziemniaki zalaæ wrz±c± wod±, osoliæ, gotowaæ pod przykryciem oko³o 25 minut. Umyte li¶cie szpinaku posiekaæ na desce, dodaæ do zupy, wówczas gdy warzywa i ziemniaki s± miêkkie. Mas³o stopiæ, zasma¿yæ z m±k±, lecz nie rumieniæ. Zasma¿kê rozprowadziæ ¶mietan± i czê¶ci± zupy, po³±czyæ z reszt± zupy, zagotowaæ, dodaæ zieleninê.
?Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (lidl)?

ZUPA NEAPOLITAÑSKA
Sk³adniki:
1 porcja w³oszczyzny
ko¶ci cielêce
2 ³y¿eczki mas³a
2 ³y¿eczki m±ki
1 szklanka ¶mietany
sól
5 dag startego, ostrego sera
makaron Wermiszel
Sposób wykonania:
Z ko¶ci i w³oszczyzny ugotowaæ wywar. Mas³o stopiæ, zasma¿yæ z m±k±, po³±czyæ z czê¶ci± wywaru i ¶mietan±, dodaæ do reszty wywaru, zagotowaæ. Do gor±cej zupy wsypaæ ser starty na drobnej tarce oraz ugotowany oddzielnie makaron Wermiszel.
?Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (lidl)?

MAKARON Z JAB£KAMI
Sk³adniki:
30 dag makaronu fabrycznego lub z takiej ilo¶ci m±ki i jednego jajka przygotowane kluski
5 jab³ek
3 ³y¿ki cukru
2 jajka
szczypta mielonego cynamonu
1 ³y¿ka margaryny
tarta bu³ka
¶mietana kremówka
Sposób wykonania:
Ugotowany makaron przelaæ wod±. Jab³ka obraæ, zetrzeæ na tarce. Jajka ca³e utrzeæ z cukrem, wymieszaæ z cynamonem, z jab³kami i kluskami, wy³o¿yæ do wysmarowanego margaryn± i wysypanego tart± bu³k± prodi¿a. Skropiæ po wierzchu t³uszczem, zapiec. Zapiekankê podawaæ gor±c±, polan± ¶mietan± i posypan± cukrem.
?Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (lidl)?

DORSZ ZAPIEKANY W SOSIE CHRZANOWYM
Sk³adniki:
1 kg dorsza lub innej ryby
sól
6 dag s³oniny
10 dag chrzanu
30 dag ¶mietany
4 dag m±ki
ocet
cukier do smaku
Sposób wykonania:
Oczyszczonego dorsza podzieliæ na dzwonka, soliæ i uk³adaæ na blasze do ciasta lub w p³askim rondlu. Na ka¿dy kawa³ek po³o¿yæ plasterek s³oniny i wstawiæ do gor±cego piekarnika na pó³ godziny. Pieczon± rybê zalaæ ¶mietan± rozmieszan± z m±k±, chrzanem, cukrem i octem i zapiec jeszcze przez 10-15 minut. Podawaæ z ziemniakami i surówk±.
?Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (lidl)?

PAPRYKARZ
Sk³adniki:
60 dag cielêciny z ³opatki przedniej
1 cebula
5 dag smalcu
2 ³y¿eczki m±ki
sól
s³odka mielona papryka
1 ³y¿ka koncentratu pomidorowego
? szklanki ¶mietany
Sposób wykonania:
Cielêcinê umyæ, pokroiæ w kostkê, osoliæ. Oprószyæ m±k±. Obrumieniæ miêso na mocno rozgrzanym t³uszczu, dodaæ drobno pokrajan± cebulê, podlaæ ma³± ilo¶ci± wody, dusiæ do miêkko¶ci. ¦mietanê rozmieszaæ z koncentratem pomidorowym i jedn± ³y¿eczk± m±ki, podprawiæ paprykarz, przyprawiæ potrawê do smaku mielon± papryk±.
?Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (lidl)?

ZUPA KREM Z BRUKSELKI
Sk³adniki:
50 dag brukselki
40 dag warzyw mieszanych ( marchewka, por, pietruszka, seler )
1 cebula
1 ziemniak
? ³y¿ki mas³a
1 szklanka s³odkiej ¶mietanki
2 ¿ó³tka
sól
3 ³y¿ki posiekanej zielonej pietruszki
Sposób wykonania:
Warzywa mieszane i ziemniak umyæ, pokroiæ na mniejsze kawa³ki, w³o¿yæ do rondla, dodaæ mas³o i przekrojon± na cztery czê¶ci obran± cebulê. Chwilê poddusiæ, zalaæ wrz±c± wod±, osoliæ. Gotowaæ 30 minut. Nastêpnie dodaæ brukselkê przygotowan± w taki sposób jak wcze¶niejsze warzywa. Ugotowaæ j± do miêkko¶ci. Przetrzeæ przez sito lub zmiksowaæ, podgrzaæ. ¦mietankê rozm±ciæ z ¿ó³tkami, wlaæ do gor±cej zupy i chwilê podgrzewaæ w trakcie mieszania. Rozlaæ do fili¿anek. Ka¿d± porcjê posypaæ zielon± pietruszk±. Podawaæ z dodatkiem grzanek z bu³ki, groszku ptysiowego.
?Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (lidl)?

ZUPA Z CUKINII
Sk³adniki:
50 dag m³odych owoców cukinii
2 szklanki intensywnego wywaru z warzyw mieszanych
30 dag ziemniaków
2 cebule
1 ³y¿ka mas³a
trzy czwarte szklanki ¶mietany
6 ? 8 ³y¿ek zielonej pietruszki posiekanej z koperkiem
sól
pieprz
Sposób wykonania:
Ziemniaki pokroiæ i w³o¿yæ do niewielkiej ilo¶ci wrz±cej osolonej wody, gotowaæ. Cebule obraæ, pokroiæ w æwiartki i wrzuciæ do gotuj±cych siê ziemniaków, ugotowaæ do miêkko¶ci. Cukiniê umyæ, odkroiæ nasadê szypu³ki i resztki dna kwiatowego, pokroiæ na kawa³ki, w³o¿yæ do osolonego wywaru z warzyw z dodatkiem pó³ ³y¿ki mas³a. Ugotowaæ do miêkko¶ci ( oko³o 10 minut ). Ugotowan± cukiniê po³±czyæ z ugotowanymi ziemniakami, przetrzeæ przez sito lub zmiksowaæ. Dodaæ ¶mietanê, podgrzaæ, wzbogaciæ dodatkiem pozostawionego mas³a, wymieszaæ z zielenin±, przyprawiæ do smaku sol± i pieprzem. Podawaæ z grzankami.
?Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (lidl)?

ZUPA Z DYNI NA MLEKU
Sk³adniki:
50 dag oczyszczonej ¿ó³tej dyni
3 szklanki mleka
od 3 do 4 ³y¿ek tartej bu³ki
2 ³y¿ki mas³a
sól
6 ³y¿ek posiekanej zielonej pietruszki
drobny makaron
Sposób wykonania:
Dyniê umyæ, obraæ, oczy¶ciæ z pestek i strzêpków mi±¿szu. Tart± bu³kê lekko zarumieniæ na suchej patelni. Pokroiæ dyniê. Do zrumienionej bu³ki dodaæ dyniê i mas³o, wymieszaæ, udusiæ do miêkko¶ci, przetrzeæ przez sito lub zmiksowaæ, wymieszaæ z gor±cym mlekiem i pietruszk±. Przyprawiæ do smaku sol±. Podawaæ bezpo¶rednio po przyrz±dzeniu z drobnym makaronem. Zupê mo¿na podawaæ na s³odko, w tym przypadku sól nale¿y zast±piæ cukrem.
?Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (lidl)?

ZUPA Z DYNI NA KWA¦NO
Sk³adniki:
50 dag dyni oczyszczonej
3 szklanki wywaru z warzyw mieszanych
1 ³y¿ka mas³a
3 ³y¿ki koncentratu pomidorowego
trzy czwarte szklanki ¶mietany
6 ³y¿ek zielonej pietruszki posiekanej z koperkiem
sól
cukier
ugotowany ry¿ na sypko, makaron lub ³azanki
Sposób wykonania:
Dyniê umyæ, obraæ, przekroiæ, oczy¶ciæ z pestek i strzêpków mi±¿szu. Odci±æ potrzebny kawa³ek, pokroiæ, w³o¿yæ do rondla, podlaæ szklank± wrz±cego wywaru, dodaæ mas³o. Ugotowaæ do miêkko¶ci, przetrzeæ przez sito. Przecier po³±czyæ z pozostawionym gor±cym wywarem, koncentratem pomidorowym i ¶mietan±, podgrzaæ, dodaæ pietruszkê z koperkiem. Przyprawiæ do smaku sol± i cukrem. Podawaæ zaraz po przyrz±dzeniu z ry¿em na sypko, makaronem lub ³azankami.
?Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (lidl)?

ZUPA Z JARMU¯U
Sk³adniki:
50 dag jarmu¿u
20 dag cebuli
15 dag selera
20 dag ziemniaków
1 ³y¿ka mas³a
1 szklanka mleka
4 z±bki czosnku
pó³ szklanki ¶mietany
4 ³y¿ki zielonej pietruszki posiekanej ze szczypiorkiem
sól
pieprz
Sposób wykonania:
Cebulê obraæ, op³ukaæ, pokroiæ wraz z selerem, w³o¿yæ do rondla, dodaæ mas³o, osoliæ, poddusiæ. Cebula powinna zmiêkn±æ, ale nie nale¿y jej rumieniæ. Zalaæ trzema szklankami wrz±cej wody, gotowaæ ok. 10 min. , dodaæ pokrojone ziemniaki. Ugotowaæ do miêkko¶ci. Jarmu¿ umyæ, oczy¶ciæ usuwaj±c zgrubia³y nerw i ogonek li¶ciowy. Przygotowane li¶cie pokroiæ. Wrzuciæ do gotuj±cych siê warzyw, gdy bêd± ju¿ miêkkie. Gotowaæ w odkrytym rondlu 2 minuty, odstawiæ, dodaæ mleko, przetrzeæ przez sito lub zmiksowaæ. Podgrzaæ, dodaæ ¶mietankê, zieleninê i roztarty czosnek. Przyprawiæ sol± i pieprzem do smaku. Podawaæ z grzankami.
?Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (lidl)?
Temat został zablokowany.

Re:Partia 7 16 lata 1 miesiąc temu #1327

 • mudzia
 • mudzia's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 225
 • Oklaski: 0
Szasz³yki z serem

Sk³adniki:
10 dag kie³basy
25 dag ¿ó³tego ostrego sera
10 dag boczku
1 cebula
1 zielona papryka
1 czerwona papryka

Sposób wykonania:
Ser, boczek i paprykê pokroiæ w kwadraty, Cebulê i kielbasê w palsterki. Nak³adaæ kolejno na szpilki (przek³adaj±c czê¶ciej ser). Szasz³yki upiec w piekarniku.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)
Temat został zablokowany.

Re:Partia 7 16 lata 1 miesiąc temu #1340

 • mudzia
 • mudzia's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 225
 • Oklaski: 0
Kurczak panierowany

Sk³adniki

Czê¶ci kurczaka
1 jajko
1 ³y¿eczka m±ki
mas³o
sól
bu³ka tarta

Sposób wykonania:
Porcje miêsa oprószyæ sol±, m±k±, umoczyæ w rozbitym jajku i obtoczyæ do¶æ grub± w bu³ce tartej. Porcje kurczaka u³o¿yæ na blaszce z rusztem, na ka¿dym po³o¿yæ kawa³eczek mas³a i upiec.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)
Temat został zablokowany.

Re:Partia 7 16 lata 1 miesiąc temu #1343

 • mudzia
 • mudzia's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 225
 • Oklaski: 0
Kotlety z kapusty

Sk³adniki:
20 dag gotowanego miêsa
80 dag kapusty cukrowej
2 jajka
1 cebula
bu³ka tarta
sól
pieprz
ga³ka muszkato³owa
t³uszcz

sposób wykonania:
Kapustê pokroiæ na kawa³ki ugotowaæ i odcisn±æ. Przepu¶ciæ przez maszynkê razem z miêsem. Dodaæ 1 jajko i jedno ¿ó³tko, przyprawiæ do smaku. Cebulê drobno pokroiæ i podsma¿yæ. Dodaæ j± do miêsa i kapusty, wsypaæ oko³o ³y¿ki bu³ki tartej. Dok³adnie wymieszaæ. Formowaæ kotlety, smarowaæ lekko bia³kiem i obtaczaæ w bu³ce tartej. Sma¿yæ na patelni z obu stron.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)
Temat został zablokowany.

Re:Partia 7 16 lata 1 miesiąc temu #1345

 • mudzia
 • mudzia's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 225
 • Oklaski: 0
Sa³atka z indyka z kasztanem

Sk³adniki:

2 szklanki pokrojonego pieczonego indyka (pier¶)
2 ³odygi selera, pociête
2/3 szklanki pokrojonych kasztanów gotowanych
2 szalotki, pokrojone w plastry
2 czerwone ziemniaki ugotowane i pokrojone w kostkê
siekana natka pietruszki
posiekany koper
1 opakowanie jogurtu naturalnego (bez cukru)
pieprz

Sposób wykonania:
Wszystkie sk³adniki wymieszaæ, dodaæ natkê pietruszki i koper. Dolaæ jogurt i dobrze wymieszaæ. Na koniec doprawiæ pieprzem.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)
Temat został zablokowany.

Re:Partia 7 16 lata 1 miesiąc temu #1348

 • mudzia
 • mudzia's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 225
 • Oklaski: 0
Zrazy po nelsoñsku

Sk³adniki:
50 dag polêdwicy wo³owej (lub bardzo m³odej zrazowej)
20 dag pieczarek
70 dag ziemniaków
4 cebule
1 szklanka ¶mietany
mas³o
sól
pieprz

Sposób wykonania:
Naczynie ¿aroodporne wysmarowaæ mas³em. Polêdwicê podzieliæ na 5 porcji (Je¶li ze zrazowej to oko³o 10 ale cieñszych). Polêdwicê podbiæ ( dla wyrównania grubo¶ci kawa³ków). Pieczarki oczy¶ciæ i pokroiæ w paseczki, cebulê obraæ i pokroiæ w pó³kr±¿ki. Wszystko posypaæ sol± i pieprzem.
Ziemniaki obraæ, pokroiæ w plasterki. 1/2 ziemniaków u³o¿yæ na dnie naczynia, posypaæ sol± i pieprzem. Na ziemniaki po³o¿yæ miêso, potem 1/2 pokrojonej cebuli i pieczarek. Znowu warstwa ziemniaków (1/2 pozosta³ej ilo¶ci ,posypaæ sol± i pieprzem). Posypaæ pozosta³ymi pieczarkami i cebul± i na koniec po³o¿yæ warstwê z pozosta³ych ziemniaków. Zalaæ wszystko ¶mietan± i wstawiæ do piekarnika pod przykryciem na oko³o 35 minut.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)
Temat został zablokowany.
Time to create page: 0.196 seconds
Pychotka.pl Przepisy Kulinarne
Fan Page na Facebook
Fan Page na Google+
Twitter


Znajdź nas w Google+

Najnowsze przepisy kulinarne:
Top Blogi