Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Partia nr 6

Re:Partia nr 6 15 lata 4 mies. temu #1284

 • lidl
 • lidl's Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Rank1
 • Posty: 19
 • Oklaski: 0
Ch³odnik zielony
Sk³adniki:
4 szklanki zsiad³ego mleka
10 dag porów
1 g³ówka sa³aty
5 ³y¿ek posiekanego szczypiorku
4 ³y¿ki zielonej pietruszki posiekanej z koperkiem
15 dag ¶wie¿ego ogórka
sok z cytryny lub kwasek cytrynowy
sól
pieprz
Sposób wykonania:
Zsiad³e mleko oziêbiæ w lodówce. Pory oczy¶ciæ, dok³adnie umyæ, sprawdzaj±c czy pomiêdzy okalaj±cymi listkami nie pozosta³y resztki ziemi. Oczyszczone pory drobniutko pokroiæ wraz z zielonymi listkami. Zagotowaæ szklankê wody, osoliæ. Do wrz±tku wsypaæ pory, ugotowaæ do miêkko¶ci. Sa³atê podzieliæ na listki, umyæ, os±czyæ, pokroiæ w drobniutkie makaroniki. Oziêbione zsiad³e mleko rozstrzepane, po³±czyæ z ostudzonymi warzywami, dodaæ szczypiorek, pietruszkê z koperkiem, ogórki. Przyprawiæ do smaku sokiem z cytryny lub kwaskiem cytrynowym, sol± i pieprzem.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Lidl
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 6 15 lata 4 mies. temu #1285

 • lidl
 • lidl's Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Rank1
 • Posty: 19
 • Oklaski: 0
Ch³odnik pomidorowy (czysty)
Sk³adniki:
3 szklanki wywaru z warzyw
1 szklanka soku pomidorowego
1/2 cytryny lub
15 dag ¶wie¿ych pomidorów
2 ga³±zki selera naciowego
4 ³y¿ki posiekanej zielonej pietruszki
2 ³y¿ki posiekanego koperku
sól
pieprz
cukier
Sposób wykonania:
Cytrynê i pomidory umyæ. Pomidory sparzyæ wrz±c± wod±, obraæ ze skórki. Seler umyæ, posiekaæ. Oziêbiony wywar z warzyw wymieszaæ z sokiem pomidorowym, dodaæ posiekan± zieleninê, przyprawiæ do smaku sol±, odrobin± cukru i pieprzu. Do ka¿dej porcji przygotowanej zupy w³o¿yæ po kilka plasterków pomidora lub cienko pokrojonej, obranej cytryny.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez lidl
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 6 15 lata 4 mies. temu #1286

 • lidl
 • lidl's Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Rank1
 • Posty: 19
 • Oklaski: 0
Ch³odnik szczawiowy
Sk³adniki:
20 dag ¶wie¿ych warzyw mieszanych (marchewka, seler, pietruszka, por)
15- 20 dag szczawiu
3 szklanki zsiad³ego mleka
3 jajka ugotowane na twardo
1 ³y¿ka m±ki
sól
cukier
Sposób wykonania:
Warzywa mieszane umyæ, oczy¶ciæ, op³ukaæ, w³o¿yæ do wrz±cej osolonej wody, ugotowaæ wywar. Ugotowane warzywa przetrzeæ przez sito, przelewaj±c wywarem. M±kê przesiaæ, wymieszaæ z kilkoma ³y¿kami wywaru, wlaæ na wrz±cy wywar, mieszaj±c doprowadziæ do zawrzenia, odstawiæ, ostudziæ, oziêbiæ. Sch³odziæ mleko. Szczaw przebraæ, odrzucaj±c ogonki li¶ciowe, umyæ, drobno posiekaæ lub zmiksowaæ, w³o¿yæ do ostudzonego wywaru, wymieszaæ, zmiksowaæ lub wymieszaæ trzepaczk± z zsiad³ym mlekiem. Przyprawiæ do smaku sol± i odrobin± cukru. Zupê warto wzbogaciæ dodatkiem posiekanego koperku. Do ka¿dej porcji wk³adaæ pokrojone jajka ugotowane na twardo.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez lidl
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 6 15 lata 4 mies. temu #1287

 • lidl
 • lidl's Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Rank1
 • Posty: 19
 • Oklaski: 0
Gramatka z piwa
Sk³adniki:
3 szklanki jasnego piwa
10- 15 dag pytlowego chleba
1 ³y¿ka mas³a
2-3 ³y¿ki cukru
1 ma³a cytryna
5 dag rodzynków
Sposób wykonania:
Rodzynki przebraæ, umyæ. Chleb (bez skórki) rozdrobniæ, dodaæ mas³o i tyle piwa, ¿eby przykry³o chleb. Rozgotowaæ, rozetrzeæ na miazgê, dodaæ resztê piwa i rodzynki, podgrzaæ. Przyprawiæ do smaku cukrem i sokiem z cytryny. Pozosta³± czê¶æ cytryny obraæ , pokroiæ w plasterki, w³o¿yæ do zupy. Podawaæ na talerzach z dodatkiem grzanek z chleba pytlowego.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez lidl
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 6 15 lata 4 mies. temu #1288

 • lidl
 • lidl's Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Rank1
 • Posty: 19
 • Oklaski: 0
Piwna polewka po staropolsku
Sk³adniki:
4 szklanki jasnego piwa
3 ¿ó³tka
3 ³y¿ki ¶mietany
10 dag cukru
kawa³ek cynamonu
kilka go¼dzików
15-20 dag bia³ego sera
Sposób wykonania:
Go¼dziki i cynamon ut³uc w mo¼dzierzu, ale nie na proszek. ¯ó³tka utrzeæ z cukrem do bia³o¶ci. Piwo wlaæ do emaliowanego lub kamionkowego rondla, dodaæ przygotowane przyprawy, zagrzaæ. Powinno byæ bardzo gor±ce, ale nie wolno go doprowadziæ do zawrzenia. Podgrzaæ w przykrytym rondlu. Ubite ¿ó³tka wymieszaæ ze ¶mietan±. Do przygotowanej mieszaniny wlewaæ gor±ce piwo w trakcie ustawicznego mieszania, nastêpnie podgrzaæ kilka minut, stale mieszaj±c i uwa¿aj±c , ¿eby zupa nie zawrza³a. Lekko obsuszony (doskonale wyci¶niêty bia³y ser) pokroiæ w drobn± kostkê, wyporcjowaæ na g³êbokie talerze lub do fili¿anek do zupy, natychmiast zalaæ gor±c± zup± i od razu podawaæ.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez lidl
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 6 15 lata 4 mies. temu #1289

 • lidl
 • lidl's Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Rank1
 • Posty: 19
 • Oklaski: 0
Surówka z fenku³u i pomarañczy
Sk³adniki:
1 fenku³ (40 dag)
1 pomarañcza (20 dag)
3 ³y¿ki posiekanych orzechów w³oskich
sos: 1 s³oik majonezu (20 dag)
sok z 1 pomarañczy
1 ³y¿ka miodu
sól
pieprz
Sposób wykonania:
Fenku³ umyæ, os±czyæ i drobno pokroiæ. Pomarañcze umyæ, osuszyæ, obraæ, podzieliæ na cz±stki, a cz±stki przekroiæ na pó³. Fenku³ wymieszaæ z pomarañcz±, dodaæ orzechy. Przygotowaæ sos: majonez wymieszaæ z miodem i sokiem z pomarañczy, doprawiæ sol± i pieprzem. Surówkê polaæ sosem i odstawiæ na 1 godz. do lodówki.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez lidl
Temat został zablokowany.
Time to create page: 0.164 seconds
Pychotka.pl Przepisy Kulinarne
Fan Page na Facebook
Fan Page na Google+
Twitter


Znajdź nas w Google+

Najnowsze przepisy kulinarne:
Top Blogi