Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Kujawy

Kujawy 15 lata 4 mies. temu #258

 • Bazylia
 • Bazylia's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 174
 • Oklaski: 2
Rodzina mojej Mamy pochodzi z Kujaw, ja siê urodzi³am we W³oc³awku i mimo, ¿e tam nie mieszkam, 'kujawsko¶æ' mam we krwi. Babcina kuchnia to kuchnia kujawska. Niewiele z niej pamiêtam i, wstyd przyznaæ, nie interesowa³a mnie wtedy jako kuchnia regionalna. Ale jedn± rzecz pamiêtam doskonale, do tej pory to moja ukochana zupa, mianowicie ¯UREK KUJAWSKI. Jad³am ju¿ ró¿ne odmiany ¿urku, ¿uru i podobnych. Tamten babciny na zawsze pozostanie najlepszy. Babcia robi³a go na zakwasie z m±ki ¿ytniej i chleba (chyba te¿ ¿ytniego). Na wêdzonce gotowa³a bazê: woda, ziemniaki i czosnek. Jak nie by³o wêdzonki, mog³a byæ bia³a kie³basa, czasem zupe³nie bez miêsa. Potem dolewa³a zakwasu, podgotowywa³a, dolewa³a kapkê ¶mietany i ju¿. Aha, na koniec przesma¿ony boczek drobno pokrojony w kostkê. Oj, ju¿ mi ¶linka leci!
Moja Mama robi ¿urek na bazie kupnych zakwasów, te¿ jest dobry, ale to nie to samo. Mój ¿urek nie jest taki dobry, nie mam chyba do niego rêki. Próbowa³am kiedy¶ odtworzyæ naturalny zakwas, ale mi nie wysz³o, co¶ musia³am pokrêciæ. Obiecujê jednak, ¿e nie ustanê w próbach! I jak mi siê uda, to nagotujê ogromniasty gar ¿urku i Was wszystkich na niego zaproszê.
Pozdrawiam B.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:Kujawy 15 lata 4 mies. temu #259

 • tinca
 • tinca's Avatar
 • Offline
 • Moderator
 • Rankmod
 • Posty: 559
 • Oklaski: 5
:) :) :) Brawo Bazylko (³adnie brzmi) Ja mimo ¿e z Ma³opolski te¿ pamiêtam co¶ podobnego. Zalewajka. Gotowa³a j± moja babcia i te¿ zapamieta³em jej nieziemski smak. Zawie¶ista, bia³a od ¶mietany, z oczkami tluszczu. Odnoszê wrazenie ¿e trudno teraz o \"czyste\" sk³adniki, miêsko, ziemniaki, ¶mietana. Tych smaków na naszym okraszonym chemi± jedzeniu trudno odtworzyæ, niestety :(
Cookinwithsmoke
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:Kujawy 15 lata 4 mies. temu #262

 • Bazylia
 • Bazylia's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 174
 • Oklaski: 2
W³a¶nie sobie przypomnia³am, ¿e kiedy ostatnio robi³am babkê ziemniaczan± (przepis podrzucê), dowiedzia³am siê, ¿e dawniej Babcia robi³a co¶ podobnego, tylko nadziewa³a to we flaczek i zwa³o siê to KISZK¡ ZIEMNIACZAN¡. Nie wiem, czy to specja³ kujawski. Jeki¶ czas temu znalaz³am co¶, co siê tak nazywa w sklepie i kupi³am, ale by³o ohydne, ziemniaczana papka we flaku, b³e! A babka ziemniaczana ma ten sam sk³ad co kiszka, tyle, ¿e jest pieczona w foremce.
B.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:Kujawy 15 lata 4 mies. temu #263

 • tinca
 • tinca's Avatar
 • Offline
 • Moderator
 • Rankmod
 • Posty: 559
 • Oklaski: 5
Luknij do dzia³u wêdliny, tam jest przepis na kiszkê ziemniaczan±, naprawde przesmaczn±.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:Kujawy 15 lata 4 mies. temu #271

 • Bazylia
 • Bazylia's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 174
 • Oklaski: 2
No, to tak siê w³a¶nie t± kiszkê u Babci robi³o. Czasami zamiast we flaczku robi³a to w brytfance. I sprostowanie: nie babka ziemniaczana, ale placek ziemniaczany.
B.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:Kujawy 15 lata 4 mies. temu #276

 • madzina
 • madzina's Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Rank1
 • Posty: 17
 • Oklaski: 1
U nas czyli w ma³opolsce robimy tak zw.\"pra¿one\".Do du¿ego ¿elwnego gara przeznaczonego tylko do tego .Wrzucamy obrane pokrojone w plastry ziemniaki ,posypujemy sol±, pieprzem, zielon± pietruszk± poszatkowan±.Na to warstwa wêdliny , boczku pokrojonego w kostkê, na to pokrojona cebulka.Marchewka w kostkê, a na marchewkê znów ziemniaki , sól, pieprz,.I tak na przemian koñcz±c przykrywk± ziemniaków .Na wierzch mo¿na po³o¿yæ li¶cie kapusty i wystawiæ na palenisko na jakie¶ 2 godz.Jak by³am ma³a to na wierzch gara wykrawali z darni trawy ko³o i przykrywali garnek.I jedli¶my porcje pra¿onych na li¶ciach kapusty.Rodzina znajomi zbierali siê w ko³o ogniska i mi³o spêdzali czas .Teraz my doro¶li te¿ robimy \"pra¿one\" ale nie ma nas tak du¿o. :rolleyes:
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Time to create page: 0.253 seconds
Pychotka.pl Przepisy Kulinarne
Fan Page na Facebook
Fan Page na Google+
Twitter


Znajdź nas w Google+

Najnowsze przepisy kulinarne:
Top Blogi