Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie
 • Strona:
 • 1

TEMAT: O konkursie....

O konkursie.... 15 lata 2 mies. temu #171

 • adminv15
 • adminv15's Avatar
 • Offline
 • Moderator
 • Rankmod
 • Posty: 88
 • Oklaski: 2
Mam przyjemno¶æ zaprosiæ Pañstwo do udzia³u w naszym pierwszym (na pewno nie ostatnim) Pychotkowym Konkursie – nagrod± w nim jest rêczny mikser. Forum konkursowe.
Zasady proste :
Za ka¿de 5 nades³anych przepisów na nasze specjalne forum konkursowe jedna szansa w losowaniu nagrody. Czas trwania konkursu to jeden miesi±c, czyli do dnia 17 lutego 2005 roku.W losowaniu uczestnicz± tak¿e osoby, które do tej pory wys³a³y swoje przepisy na Pychotkê.
Przepisy dodajemy w sposób stepuj±cy jako odpowied¼ do tematu „Partia nr ....” – co jaki¶ czas temat ten bêdzie blokowany i zak³adany nastêpny - pozwoli to nam na lepsze wcze¶niejsze przygotowanie siê do losowania.
Przepisy z konkursu bêd± publikowane na www.pychotka.pl
Prosimy tak¿e o przestrzeganie praw autorskich.

Uwagi:
Nades³ane przepisy powinny pozwalaæ na ³atw± identyfikacjê osoby, która je nades³a³a:
a ) czyli u¿ytkownik powinien byæ zalogowany je¶li jest zarejestrowany w naszym serwisie
b) poda przy ka¿dym ze swoich przepisów adres e-mail je¶li z jaki¶ powodów nie chce siê rejestrowaæ na Pychotce.

Wyniki zostan± opublikowane do tygodnia po zakoñczeniu terminu nadsy³ania.
U¿ytkownik, który wygra konkurs zostanie wcze¶niej powiadomiony przez e-mail.
Temat został zablokowany.
 • Strona:
 • 1
Time to create page: 0.189 seconds
Pychotka.pl Przepisy Kulinarne
Fan Page na Facebook
Fan Page na Google+
Twitter


Znajdź nas w Google+

Najnowsze przepisy kulinarne:
Top Blogi