Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Partia nr 1

Re:Partia nr 1 15 lata 2 mies. temu #181

 • Bazylia
 • Bazylia's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 174
 • Oklaski: 2
Bêdê monotematyczna: RYBA Z BAZYLI¡:
filety z dorsza albo innej ryby (ostatnio zakocha³am siê w rybie pod tytu³em panga, nie mam pojêcia, co to takiego, ale jest naprawdê dobra, delikatna)
cebula
pomidory
¶wie¿a bazylia (mo¿e byæ, rzecz jasna, suszona)
sól pieprz
sok z cytryny
mas³o
- najpierw tradycyjnie rybê skrapiam sokiem z cytryny, solê, pieprzê i obk³adam cebul± pokrojon± w kr±¿ki, odstawiam na oko³o pó³ godziny,
- sparzone i obrane pomidory krojê w plastry,
- k³adê je na rybê, na to bazylia, zawijam w foliê (nie do koñca zawijam) i do piekarnika,
- na koniec k³adê trochê mas³a.
Mo¿na te¿ rybê w ten sposób ugotowaæ na parze, pewnie poddusiæ na patelni te¿, ale tego nie próbowa³am.
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 1 15 lata 2 mies. temu #182

 • madzina
 • madzina's Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Rank1
 • Posty: 17
 • Oklaski: 1
Bazylia! te rybki suuuper, w p±tek sobie zrobie pozdrowienia ....madzina :rolleyes:
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 1 15 lata 2 mies. temu #195

 • Bazylia
 • Bazylia's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 174
 • Oklaski: 2
Hej Madzina! I jak rybka? Smakowa³a?
Ja sobie kupi³am i przyrz±dzi³am to³pygê, ale to nie jest najlepsza ryba, jak± jad³am. Za to przepis, wed³ug którego j± zrobi³am sprawdzony i dobry:
RYBA DUSZONA W POMIDORACH
ryby
pomidory z puszki (ja u¿y³am pomidorów, które zaprawia³am wg przepisu podanego wy¿ej)
czosnek
oliwa (albo olej)
bazylia (ale wg przepisu oryginalnego to by³ rozmaryn)
cebula
sól pieprz
sok z cytryny
- na rozgrzan± oliwê wrzucam posiekany czosnek i krótko obsma¿am,
- dodajê pomidory i duszê przez ok. 10 minut,
- wcze¶niej rybê nacieram bazyli±, skrapiam sokiem z cytryny i obk³adam cebul±,
- dodajê do sosu rybê i duszê oko³o 20 minut.
I je¶li to nie jest to³pyga, to jest naprawdê dobra.
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 1 15 lata 2 mies. temu #196

 • Bazylia
 • Bazylia's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 174
 • Oklaski: 2
Dwa lata temu by³am z przyjació³mi na wyprawie grzybowej w lasach w okolicy Pi³y i z grzybów tam zebranych ugotowa³am na miejscu pyszn± BIWAKOW¡ ZUPÊ GRZYBOW¡. I by³y to same prawdziwki i ko¼larze, wiêc grzyby szlachetne. Oto przepis:
oko³o 1 kg grzybów
olej/oliwa
zakwaszana ¶mietana
cebula
oko³o 1 kg ziemniaków
sól pieprz
- zeszkli³am w rondlu na oleju cebulê,
- w³o¿y³am oczyszczone i pokrojone grzyby i sma¿y³am przez parê minut,
- doprawi³am, doda³am pokrojone w kostkê ziemniaki, dola³am trochê wody i na ma³ym ogniu podgotowa³am trochê (do miêkko¶ci ziemniaków),
- po wy³±czeniu wla³am ¶mietanê i poda³am z chlebem.
Zajadali¶my siê tym, a¿ nam siê uszy trzês³y, byæ mo¿e dlatego, ¿e byli¶my g³odni, mo¿e to sprawka ¶wie¿ego powietrza, a mo¿e wszystko razem. Mmmmm, wspomnienia ....
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 1 15 lata 2 mies. temu #199

 • madzina
 • madzina's Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Rank1
 • Posty: 17
 • Oklaski: 1
:laugh: Hej!!!bazylia rybka smakowa³a zrobi³am pstr±ga mniammmm....
co do to³pygi to s³ysza³am ,¿e smakowo nie najlepsza .Ale te¿ rybka i niema co wybrzydzaæ pozdrowienia ...madzina :rolleyes:
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 1 15 lata 2 mies. temu #219

 • Bazylia
 • Bazylia's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 174
 • Oklaski: 2
Niezbyt czêsto jadam miêso, czasami potrafiê miesi±cami nie ruszyæ, co nie znaczy, ¿e nie lubiê. Jednym z moich ulubionych miêsnych dañ jest BIA£A KIE£BASA ZAPIEKANA.
1 kg bia³ej kie³basy (u¿ywam surowej, do tej parzonej nie mam zaufania)
2 cebule
g³ówka czosnku
smalec (albo inny t³uszcz)
- naczynie ¿aroodporne smarujê t³uszczem i ciasno uk³adam w nim ponak³uwan± kie³basê,
- obk³adam j± z±bkami czosnku i cebul± pokrojon± w kr±¿ki, wtykaj±c je miêdzy kie³basê i na wierzch,
- wstawiam do piekarnika (200 stopni) na oko³o godzinê.

Mo¿na je¶æ na ciep³o i na zimno, jako osobne danie, na chleb, jak kto woli. Smacznego B.<br><br>Post edited by: Bazylia, at: 2005/01/26 23:50
Temat został zablokowany.
Time to create page: 0.250 seconds
Pychotka.pl Przepisy Kulinarne
Fan Page na Facebook
Fan Page na Google+
Twitter


Znajdź nas w Google+

Najnowsze przepisy kulinarne:
Top Blogi