Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie
 • Strona:
 • 1
 • 2

TEMAT: szkodliwość diety odchudzającej

szkodliwość diety odchudzającej 17 lata 2 mies. temu #2018

 • gosia
 • gosia's Avatar
ostatnio przeczyta³am bulwersuj±c± wiadomo¶c na temat diety odchudzaj±cej , napisan± przez naukowca z kliniki odchudzaj±cej w Stanach, który przeszed³ ju¿ na emeryturê i moze teraz napisaæ co naprawdê znaczy odchudzanie.
Napisa³ on ,¿e je¿eli cz³owiek choæ raz w ¿yciu spróbuje diety odchudzaj±cej jakiejkolwiek , w³aczy w mózgu program oszczêdzania energii co spowoduje nieodwracalny proces spowolnienia przemiany materii, w konsekwencji osoba taka która powraca do w miarê normalnego od¿ywiania siê tyje w sposób zastraszaj±cy jedz±c bardzo ma³o , du¿o mniej ni¿ przed odchudzaniem sie i jest bardzo zdziwiona dlaczego tak siê dzieje.Przesz³am to na sobie i prze¿y³am szok dlaczego po wspania³ej diecie 1000 kalorii, gdzie schud³am prawie 15 kg przez 3 miesi±ce, po 1 miesi±cu powrotu do od¿ywiania normalnego , nie ob¿erania sie przyty³am 17 kg.
Zrozumia³am dlaczego tak siê dzieje po przeczytaniu tego artyku³u i przestrzegam wszystkie mi³e pampuchy przed odchudzaniem.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:szkodliwość diety odchudzającej 17 lata 2 mies. temu #2020

 • vjesja
 • vjesja's Avatar
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Rank4
 • Posty: 94
 • Oklaski: 2
No prosze! A ja sie martwie, ze troche przytylam. Nie bede sie odchudzac, bo przytyje jeszcze wiecej. Nadal bede sobie robic pyszne deserki, a co mi tam.
Puszyste sz przeciez piekne! Hm.. Do tego to mi jeszcze daleko, ale chyba jestem na dobrej drodze i na wlasciwym miejscu. Mam na mysli \"Pychotke\" oczywiscie.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:szkodliwość diety odchudzającej 17 lata 2 mies. temu #2025

 • Anerite
 • Anerite's Avatar
 • Offline
 • Platinum Boarder
 • Rank6
 • Posty: 419
 • Oklaski: 8
Gosia, czy masz ten tekst po angielsku? Bede wdzieczna za przeslanie mi na priwa albo za link. Anerite.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:szkodliwość diety odchudzającej 17 lata 2 mies. temu #2027

 • gosia
 • gosia's Avatar
niestety nie mam tego tekstu, poniewa¿ czyta³am to bêd±c w Stanach.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:szkodliwość diety odchudzającej 17 lata 2 mies. temu #2080

 • Pinezka
 • Pinezka's Avatar
Ten efekt ponownego tycia jest doskonale opisany w ksi±¿ce \"Je¶æ aby schudn±æ\",
autor Michel Montignac. Miesi±c temu natknê³am sie na tê ksi±zke. Przerobi³am juz w swoim zyciu sporo ró¿nych diet i z tym samym skutkiem. Ale, ze jestem osoba niska, ka¿de kilka kilogramów wiêcej to dla mnie problem. No wiêc ca³y czas walcze :)
Zaczê³am stosowaæ sie do wskazówek z tej ksi±zki. W ci±gu miesi±ca schud³am 4 kg, tak wiêc niewiele, ale wed³ug zapewnieñ autora tu nie wyst±pi efekt \"jojo\".
W dodatku czuje sie ¶wietnie i wcale nie musze siê g³odziæ.
Polega to tylko na wyeliminowaniu z diety co niektórych potraw i umiejetnym zestawieniu posi³ków.
Tak wiêc mam nadzieje, ¿e bede sobie tak chud³a powolutku :)
Poczekam :)
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:szkodliwość diety odchudzającej 17 lata 2 mies. temu #2083

 • Bazylia
 • Bazylia's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 174
 • Oklaski: 2
Kiedy¶ w przeci±gu dwóch tygodni schud³am 10 kilo (wynik ogromnego stresu). Postanowi³am ten fakt wykorzystaæ i zacz±æ uwa¿aæ na to, co jem. Minê³o prawie dwa lata, a ja mniej wiêcej trzymam wagê (chocia¿ po Wielkanocy troszke mi siê uty³o :( ). Wiêc stwierdzenia tego naukowca s± chyba do¶æ daleko posuniêtym uogólnieniem. Myslê, ¿e ca³a tajemnica polega na zmianie stylu od¿ywiania. Na sta³e.
B.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
 • Strona:
 • 1
 • 2
Time to create page: 0.167 seconds
Pychotka.pl Przepisy Kulinarne
Fan Page na Facebook
Fan Page na Google+
Twitter


Znajdź nas w Google+

Najnowsze przepisy kulinarne:
Top Blogi